Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2019

14.2.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2019.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 176 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 94 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat tehohoitorauhoite deksmedetomidiini ja rautavalmiste ferroglysiinisulfaatti

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 82 valmistetta. Uusina valmisteina ovat hermostoon vaikuttava lääke pirasetaami, syöpälääkkeet blinatumomabi, olaratumabi ja obinututsumabi sekä silmätautilääke ofloksasiini.

Luettelosta on poistunut 95 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5510 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 634 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (122 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (118 kpl), dementialääke rivastigmiini (71 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (69 kpl) ja aripipratsoli (65 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (63 kpl), psykoosilääke risperidoni (57 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 59 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9261.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike