Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2018

15.5.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2018.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 155 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 92 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina on sienilääke anidulafungiini, syöpälääke sunitinibi, diagnostinen lääkevalmiste fluori[18F]-deoksiglukoosi sekä silmätautien lääke - fluoreseiinin ja oksibuprokaiinin yhdistelmävalmiste.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 73 valmistetta. Uusina valmisteina ovat diabeteslääke glulisinsuliini, verenpainetautilääkkeet ambrisentaani sekä valsartaanin, amlodipiinin ja hydroklooritiatsidin yhdistelmävalmiste, epilepsialääke stiripentoli, silmätulehduslääke fluorometoloni sekä keltakuumerokote.

Luettelosta on poistunut 74 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5316 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 616 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (116 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (68 kpl), aripipratsoli (65 kpl) ja risperidoni (62 kpl), erektiohäiriölääke sildenafiili (52 kpl) sekä kolesterolilääke rosuvastatiini (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 59 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8987.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike