Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2019

16.5.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2019.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 152 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 112 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääke everolimuusi, lihasrelaksantti suksametoni ja silmälääke ketorolaakki.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 40 valmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääkkeet idelalisibi, barisitinibi ja seritinibi, astmalääkeyhdistelmä vilanteroli, umeklidiniumbromidi ja flutikasonifuroaatti sekä veritautilääke danaparoidi.

Luettelosta on poistunut 69 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5593 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 642 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (124 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (118 kpl) ja ketiapiini (73 kpl), dementialääke rivastigmiini (71 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (63 kpl), psykoosilääke risperidoni (59 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 60 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9358.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike