Fimean Kuopion toimitilat muuttivat Kallaveden rannalle

Fimean toimipisteen rakennuksen julkisivu Hallituskadulla Kuopiossa.

Fimean Kuopion toimitilat muuttivat uusiin toimitiloihin Kuopion keskustaan Kallaveden rannalle. Hallituskatu 14:ssä sijaitsevan vanhan Lääninhallituksen rakennuksen täydellinen peruskorjaus ja -parannus valmistui vuoden 2022 lopussa. Fimean lisäksi toimitiloihin muutti Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Kuva sisältä toimipaikasta, kuvassa työpisteitä vanhassa juhlasalissa.

Vuosina 1883-1885 rakennettu arvorakennus on toiminut maaherrojen virka-asuntona ja on täysin suojeltu sekä ulko- että sisätiloiltaan. Historia näkyy tilojen seinissä ja muissa puitteissa, esimerkiksi alkuperäistä 1800-luvun parkettia on saatu säilytettyä. Vaikka rakennus on suojeltu, lähtökohtana kaikessa suunnittelussa oli taata modernit ja nykyaikaiset sekä terveelliset, turvalliset ja toimivat työtilat. Uudistetut tilat palvelevat nykypäivän työn tarpeita erilaisine kokous- ja työtiloineen ja tulevaisuudessa niitä on helppo muuttaa erilaisten tilatarpeiden mukaan ilman rakenteellisia muutoksia.  Kuvassa Fimean toimipisteen sisätiloja, sohvaryhmiä puolijulkisessa tilassa.

Tilahanke palkittiin kunniamaininnalla

Peruskorjaushankkeen rakennuttajana ja tilaajana toimi valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, joka myös omistaa kiinteistön. Henkilöstö pääsi osallistumaan hankkeeseen erilaisissa työpajoissa ja sai vaikuttaa kommentointimahdollisuuksin esimerkiksi toimitilojen sisustus- ja kalusteratkaisuihin. Kuopion tilahanke palkittiinkin Itä-Suomen vuoden yhteistyöhanke -kilpailun kunniamaininnalla. Perusteluissa korostui kaikkien osapuolten hyvä tekemisen meininki, työntekijöiden hyvä asenne ja yhteen hiileen puhaltaminen.

Kuva Fimean toimipisteen sisältä, kuvassa odotusaula portaikkoineen.

Kuvat: © Fimea.