Itsehoitovalmisteet

Itsehoitolääkkeet

Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä kutsutaan itsehoitolääkkeiksi.

Itsehoitolääkevalmisteita myydään ilman reseptiä.

Fimea on laatinut Kansallisen itsehoitolääkeohjelman, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteista ja edellytyksistä sekä siitä, miten nykyinen itsehoitolääkevalikoima on kehittynyt.

Itsehoitolääkevalmisteita voi etsiä Fimean lääkehausta haluamillaan hakuehdoilla esimerkiksi vaikuttavalla aineella, valmisteen nimellä tai statuksen muutoksella. Lääkehaku mahdollistaa myös erilaisten listojen tekemisen.

Hausta on mahdollista saada lista esimerkiksi tietyn aikavälin aikana tehdyistä reseptistatuksen muutoksista tai myönnetyistä myyntiluvista.

Lääkehaun etusivulle pääsee alla olevasta linkistä.

Lääkehaun etusivu