Lääkehaku

Tällä hakulomakkeella voit hakea tiettyä lääkettä tai lääkeainetta, tai luoda listoja haluamillasi tarkemmilla hakuehdoilla.

Lääkehaku

Tällä hakulomakkeella voit hakea tiettyä lääkettä tai lääkeainetta, tai luoda listoja haluamillasi tarkemmilla hakuehdoilla.

Lääkevalmistehaku

Hakusana

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z e o Ö

Tarkemmat hakuehdot

Lääke75+

Riskilääkeluokitus

Yksityiskohtaiset hakuehdot, näytä vain

Luokitus, näytä vain

Myyntilupa
Muutos

Lääkehaku disclaimer

Tiedot siirtyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) sisäisestä lääkevalmistetietokannasta Lääkehaku-järjestelmään kerran vuorokaudessa. Fimea pyrkii tietosisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Fimea ei vastaa, että verkossa suorakäytössä (online) oleva tieto on kattavaa, täydellistä, täsmällistä tai ajantasaista. Jos epäilet palvelussa olevan virheen, ota yhteyttä Fimeaan.

Saatavuustietojen selitteet

Saatavuustietojen selitteet

Rinnakkaisjakelu 

Rinnakkaisjakeluvalmiste on Euroopan lääkeviraston (EMA) keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saanut lääkevalmiste, jonka rinnakkaisjakelee Suomeen muu kuin alkuperäisen myyntiluvan saaneen yrityksen jakelija. Fimea ei saa tietoja näiden valmisteiden saatavuushäiriöistä lääkelain (395/1987) 27 §:n perusteella, ellei rinnakkaisjakelija toimita tietoja Fimeaan vapaaehtoisesti. Tästä syystä tiedot näiden valmisteiden saatavuudesta ovat epävarmoja. 

Epävarma saatavuus 

Fimea lisää lääkevalmisteelle epävarma saatavuus -merkinnän tilanteessa, jolloin Fimean tietoon on tullut lääkevalmisteen mahdollinen saatavuushäiriö, josta myyntiluvan haltija ei ole toimittanut saatavuushäiriöilmoitusta. Epävarma saatavuus -merkittyä lääkevalmistetta ei ole välttämättä saatavilla tarvetta vastaavaa määrää.