Saatavuushäiriöiden jakautuminen ATC-luokittain

Saatavuushäiriöt ATC-luokittain: A Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 191 kpl, B Veritautien lääkkeet 97 kpl, C Sydän- ja verisuonisairauksien lääkket 345 kpl, D Ihotautilääkkeet 56 kpl, G Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit 167 kpl, H Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja 41 kpl, J Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet 87 kpl, L Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat 138 kpl, M Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 81 kpl, N Hermostoon vaikuttavat lääkkeet 522 kpl, P Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet 2 kpl, R Hengityselinten sairauksien lääkkeet 145 kpl, S Silmä- ja korvatautien lääkkeet 39 kpl, V Muut 19 kpl, Q Eläimille tarkoitetut valmisteet 164 kpl.

Lääkeyrityksen tehtävänä on varmistaa, että Suomessa markkinoilla olevaa myyntiluvallista lääkettä on jatkuvasti saatavilla Suomessa. Fimea valvoo markkinoilla olevien saatavuuden toteutumista. Vuonna 2020 Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä yhteensä 2 093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta. Oheisessa kuviossa on kuvattu Fimean vuonna 2020 vastaanottamat saatavuushäiriöilmoitukset sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään lääkkeet vaikuttavat.