Toimiluvat ja muut päätökset vuosina 2016–2020

Toimilupien ja muiden hallinnollisten päätösten määrät olivat vuonna 2020 lähes samalla tasolla edellisvuosien kanssa. Covid-19-pandemian vaikutus näkyi kuitenkin selvästi apteekkien verkkopalvelutoimintaan liittyvien ilmoitusten määrässä, joka kasvoi edellisvuoteen yli 90 prosenttia. Oheisessa taulukossa on kuvattu Fimeassa käsiteltyjen lääkealan toimijoiden toimilupien ja niihin liittyvien päätösten määrät vuosina 2016–2020.

Toimiluvat ja muut päätökset vuosina 2016–2020
Toimiluvat ja muut suoritteet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Lääketehdasluvat 10 12 14 13 16
Lääketukkukauppaluvat 55 31 22 29 39
Apteekkiluvat 69 89 78 81 79
Sivuapteekkiluvat 18 24 27 20 21
Apteekin palvelupisteluvat 25 16 26 36 18
Apteekin verkkopalveluilmoitukset 9 20 12 61 117
Muut apteekkitoimintaa koskevat päätökset 22 27 21 14 5
Sairaala-apteekkiluvat 6 0 0 0 0
Lääkekeskusluvat 3 7 3 6 0
Veripalvelulaitostoimiluvat 2 3 1 0 2
Kudoslaitosluvat 5 13 8 5 3
Kudosten ja solujen vienti- ja tuontiluvat 0 1 1 0 1
ATMP kansallinen valmistuslupa 1 1 0 0 0
Huumausaineiden valmistus- ja käsittelyluvat sekä muut päätökset 48 38 35 36 61
Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat 1 523 1 475 1 498 1 527 1 487
Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja todistukset 43 57 44 64 63
Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset 107 131 156 146 97
Velvoitevarastointipäätökset 287 287 297 324 391
Lääketehtaiden GMP-todistukset 119 58 158 92 71
GLP-päätökset 4 1 5 1 2
Yhteensä 2 356 2 291 2 406 2 455 2 473
Valvirasta siirtyneet toimiluvat ja suoritteet
Elinsiirtoluvat 38
Tutkimus- ja opetusluvat 23
Biopankkitoiminnan ilmoitukset 17
SARE-ilmoitukset (SOHO) 95
Yhteensä 2 646