Uutiset-näyttösivun murupolku

Amantadiinin käyttökielto eläimille astuu voimaan 9.2.2023

3.11.2022

Amantadiinin käyttö eläimille on kielletty 9. helmikuuta 2023 alkaen. Amantadiinivalmisteita ei ole Suomessa myyntiluvallisena ja kaupan, mutta yksittäistapauksissa erityislupia on myönnetty amantadiinivalmisteiden kulutukseen luovuttamiseksi koira- ja kissapotilaita varten.

Eläinlääkeasetuksen 2019/6 tavoitteiden mukaisesti tietyt mikrobilääkkeet varataan vain ihmisten hoitoon, jotta niiden teho voidaan säilyttää. Täytäntöönpanoasetuksen 2022/1255 liitteessä luetellaan mikrobilääkkeet ja mikrobilääkeryhmät, joita muutos koskee. Käytännössä liitteessä lueteltujen mikrobilääkkeiden käyttö eläinlääkkeissä kielletään, samoin kielletään niitä sisältävien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden käyttö eläimille. Kieltoa aletaan soveltamaan 9. helmikuuta 2023. 

Fimean ja Ruokaviraston tietojen mukaan ainoa liitteessä mainituista mikrobilääkkeistä, jota Suomessa käytetään eläimille, on amantadiini. Kaikki eläinkäyttöön myönnetyt amantadiinin erityisluvat tullaan perumaan tammikuun 2023 aikana siten, että lupien voimassaolo lakkaa käyttökiellon tullessa voimaan. Fimea ja Ruokavirasto tiedottavat yhteisellä kirjeellä niitä eläinlääkäreitä, joiden potilaiden hoitoa varten on voimassa oleva erityislupa amantadiinivalmisteelle.

Lääketukkujen, apteekkien ja eläinlääkäreiden tulee huomioida amantadiinivalmistetta luovuttaessaan tuleva käyttökielto. Ennen käyttökiellon soveltamisen alkamista luovutetun määrän amantadiinia tulee vastata todellista tarvetta.

Lue lisää:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1255, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden tai mikrobilääkeryhmien nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti

Lisätietoja

Tiedustelut koskien täytäntöönpanoasetusta:

Tita-Maria Muhonen, [email protected], puh. 029522 3394

Tiedustelut koskien yksittäisiä amantadiinierityislupia:

[email protected]

Tiedustelut koskien apteekin toimittamiseen liittyviä kysymyksiä:

[email protected]

Tiedustelut koskien amantadiinin käyttökieltoa eläimille:

Saija Kalenius, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike