Uutiset-näyttösivun murupolku

Apteekin lääkkeiden etämyyntipalvelun ilmoituspohja on päivitetty

4.8.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on päivittänyt apteekin lääkkeiden etämyyntipalvelun ilmoituspohjan. Ilmoituspohjaa käytetään etämyyntipalvelua koskevan ennakkoilmoituksen tekemiseen ja siihen liittyvien muutosten ilmoittamiseen. Päivityksen yhteydessä lomakkeen loppuun lisättiin myös ohje ilmoituksen tekemiseen.

Yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa vain yhdestä uudesta käyttöönotettavasta etämyyntipalvelukanavasta. Esimerkiksi verkkoapteekista ja mobiilisovelluksen välityksellä toimivasta palvelusta tulee täyttää omat lomakkeet, vaikka molempien etäviestimien välityksellä toimivasta etämyyntipalvelusta tehtäisiin ilmoitus samanaikaisesti. Ennakkoilmoituksen ja muutosilmoituksen, joka koskee uuden etäviestimen (mobiilisovellus/verkkosivupohjainen verkkoapteekki) käyttöönottoa, käsittely on maksullista. Muiden muutosilmoitusten, esimerkiksi etämyyntipalvelun tiloja tai kuljetusmuotoja koskevien ilmoitusten käsittely on maksutonta.

Lääkkeiden etämyynniksi katsotaan kaikki etäviestimen avulla tehtävä lääkkeen toimittaminen, joka tehdään ilman että asiakas on fyysisesti paikalla apteekissa. Etäviestimiä ovat esimerkiksi selainpohjainen verkkoapteekki ja erilaiset mobiilisovelluspohjaiset palvelut.

Apteekin etämyyntipalvelu on apteekkari- ja apteekkikohtainen. Uusi ennakkoilmoitus tulee aina tehdä, kun apteekkari vaihtuu apteekissa ja kun apteekkari siirtyy toiseen apteekkiin. Toiminnassa olevaa etämyyntipalvelutoimintaa ei kuitenkaan tarvitse keskeyttää apteekkarinvaihdostilanteessa ennakkoilmoituksen käsittelyn ajaksi.

Fimean vastaanottamien etämyyntipalvelun ennakkoilmoitusten ja muutosilmoitusten määrä on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana, mikä on ruuhkauttanut ilmoitusten käsittelyä.  Huolellisesti täytetty ilmoitus, jossa on kuvattu selkeästi toiminta kyseessä olevassa apteekissa, vähentää tarvetta pyytää apteekkarilta lisäselvityksiä ja nopeuttaa asian käsittelyä Fimeassa.

Lue lisää:

Fimean määräys apteekin verkkopalvelusta 2/2011 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean maksullisista suoritteista 437/2021 (pdf)

Fimean verkkosivut: verkkopalvelutoiminta  

Lisätietoja antavat:

Johannes Pietiläinen, yliproviisori (paikalla 6.8.2021 saakka),
p. 029 522 3212

Satu Suvanto, yliproviisori (paikalla 9.8.2021 lukien),
p. 029 522 3250

Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3213

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike