Uutiset-näyttösivun murupolku

Asiakkaat kaipaavat enemmän neuvontaa itsehoitolääkkeistä

2.5.2024

Fimean toteuttamassa apteekkien haamuasiakastutkimuksessa lähes kaikki asiakkaat saivat vähintään yhden neuvon itsehoitolääkkeen käytöstä. Merkittävä osa asiakkaista olisi kuitenkin kaivannut enemmän neuvontaa farmasian ammattilaiselta, erityisesti lääkkeiden haittavaikutuksista.  

Tutkimuksessa haamuasiakas osti apteekista lääkettä joko närästykseen tai pienen lapsen kuumeeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa kivijalka-apteekeissa. 

Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen sopivan itsehoitovalmisteen sekä tuntee sen turvallisen käytön. Apteekeilla onkin lakisääteinen lääkeneuvontavelvoite, joka koskee sekä kivijalka-apteekkeja että etämyyntipalveluita. Apteekkien farmaseuttisella henkilökunnalla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden valinnassa ja turvallisen käytön ohjauksessa.  

Lääkeneuvonta jäi suppeaksi

Tutkimuksen perusteella lääkehoidon tarvetta ja soveltuvuutta asiakkaalle selvitetään apteekeissa hyvin. Reilulta puolelta närästysasiakkaista kysyttiin kolme tai useampia lääkkeen tarvetta selvittäviä kysymyksiä. Kaikilta lapsen kuumelääkettä hakevilta tarvetta selvitettiin vähintään yhdellä kysymyksellä.

Tutkimuksen mukaan molempien asiakastapausten lääkeneuvonnan kattavuudessa on kuitenkin kehitettävää. Närästykseen lääkettä hakeneet asiakkaat saivat useampia neuvoja lääkkeen käytöstä kuin pienen lapsen kuumelääkettä hakeneet asiakkaat. Vähintään yhden neuvon sai 93 närästys- ja 87 prosenttia kuumeasiakkaista. Molemmissa tapauksissa yleisimmin neuvottiin, kuinka usein ja kuinka paljon lääkettä otetaan. 

Pienen lapsen kuumetapauksessa 63 ja närästystapauksessa 40 prosenttia asiakkaista olisi kaivannut enemmän neuvontaa, erityisesti lääkkeiden haittavaikutuksista. Apteekkiasioinnin kuvattiin olevan sujuvaa ja nopeaa sekä palvelun asiantuntevaa. 

Tutkimus tuottaa tietoa lääkeneuvonnan laadusta 

Lääkeneuvonnan toteutumista valvotaan osana Fimean apteekkivalvontaa ja Fimea jatkaa itsehoidon haamuasiakastutkimusten toteuttamista apteekeissa tarpeen mukaan. Tämän tutkimuksen haamuasioinnit toteutettiin 60:ssa satunnaisesti valikoidussa apteekissa. 
Tuloksia ei voida yleistää koskemaan lääkeneuvontaa kaikissa Suomen apteekeissa, mutta tutkimusten avulla saadaan valtakunnallisesti tärkeää tietoa lääkeneuvonnan laadusta ja kehittämistarpeista.

Lue lisää

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2024. Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen apteekeissa - Haamuasiakastutkimus 2023 (www.julkari.fi)

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike