Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Kunderna vill ha mer råd om egenvårdsläkemedel

2.5.2024 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 10.00

I en låtsaskundundersökning av apotek som Fimea genomförde fick nästan alla kunder åtminstone ett råd om hur egenvårdsläkemedel används. En betydande del av kunderna skulle ha behövt mer rådgivning av den farmaceutiska personalen, särskilt om läkemedlens biverkningar.

I undersökningen köpte låtsaskunder läkemedel från apotek endera mot halsbränna eller feber hos ett litet barn. Syftet med undersökningen var att utreda hur rådgivningen om egenvårdsläkemedel genomförs vid de fysiska apoteken i Finland. 

En trygg självmedicinering förutsätter att användaren får ett egenvårdspreparat som lämpar sig för symtomen och känner till hur det används på ett säkert sätt. Apoteken har en lagstadgad skyldighet att ge läkemedelsrådgivning, det här gäller såväl de fysiska apoteken som tjänsterna för distansförsäljning. Apotekens farmaceutiska personal har en central roll i valet av egenvårdsläkemedel och i rådgivningen om hur läkemedlen används på ett säkert sätt.  

Läkemedelsrådgivningen var knapp

Enligt undersökningen gör apoteken en god kartläggning av kundens behov av läkemedlet och huruvida det lämpar sig för kunden. Fler än hälften av kunderna med halsbränna ställdes tre eller fler frågor för att klarlägga behovet av läkemedlet. Alla kunder som köpte febernedsättande läkemedel för barn ställdes åtminstone en fråga för att klarlägga behovet av läkemedlet. 

Utifrån undersökningen finns det emellertid i båda kundfallen behov av att utveckla omfattningen av läkemedelsrådgivningen. Kunderna som köpte läkemedel mot halsbränna fick fler råd om läkemedlets användning än kunderna som köpte febernedsättande läkemedel för barn. Av kunderna som köpte läkemedel mot halsbränna fick 93 procent åtminstone ett råd. Bland kunderna som köpte febernedsättande läkemedel var samma siffra 87 procent. I båda fallen gavs oftast råd om hur ofta ett läkemedel ska tas och om doseringen. 

I fallen med feber hos ett litet barn skulle 63 procent av kunderna ha behövt mer rådgivning, särskilt om läkemedlens biverkningar. I fallen med halsbränna skulle 40 procent av kunderna ha behövt mer rådgivning. Apoteksbesöken beskrevs som smidiga och snabba, servicen som sakkunnig.

Undersökningen ger information om kvaliteten på läkemedelsrådgivningen

Förverkligandet av läkemedelsrådgivningen övervakas som en del av Fimeas apotekstillsyn, och Fimea fortsätter att enligt behov genomföra låtsaskundundersökningar på apoteken med avseende på egenvård. De besök av låtsaskunder som ingick i den här undersökningen genomfördes vid 60 slumpmässigt utvalda apotek. 
Resultaten kan inte generaliseras för att gälla läkemedelsrådgivningen på alla apotek i Finland, men undersökningarna ger nationellt viktig information om läkemedelsrådgivningens kvalitet och utvecklingsbehov.

Läs mer

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 8/2024. Genomförande av rådgivning om egenvårdsläkemedel på apoteket. Låtsaskundundersökning 2023 (pdf, på finska) 

 

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv