Uutiset-näyttösivun murupolku

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto laajenee 1.4.2023

30.3.2023

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa tehostetaan valmisteiden välisen hintakilpailun lisäämiseksi 1.4.2023 alkaen. Tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen samalla lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä neuvonta. Muutoksen mahdollistava lainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2023.

Vaihtokelpoisiksi voidaan määritellä sellaiset astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlaisia ja jotka ovat hoidollisesti samanarvoisia. Lääkevalmisteiden inhalaatiolaitteiden väliset eroavaisuudet eivät enää automaattisesti sulje vaihtokelpoisuutta pois, jos antolaitteet ovat siinä määrin samankaltaisia, että apteekin antamalla asianmukaisella laiteneuvonnalla vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti. 

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.4.–30.6.2023 löytyy Fimean verkkosivustolta. Tähän luetteloon on lisätty 62 sellaista astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettua inhalaatiovalmistetta, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana luettelossa. Kaikkien näiden valmisteiden vaihtokelpoisuus ei kuitenkaan suoraan liity 1.1.2023 voimaan tulleisiin säädösmuutoksiin. Kaikkia valmisteita tai niiden pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan luettelon voimassaoloaikana.

Apteekeille erillinen lääke- ja laiteneuvontavelvoite vaihdon yhteydessä

Kun kyseessä on astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden vaihtotilanne, apteekeille on säädetty lääkelaissa nimenomainen velvoite antaa laiteopastusta lääkitys- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi, koska apteekin antolaiteneuvonnan merkitys kasvaa lääkevaihdon laajetessa. Apteekin lääke- ja laiteneuvonnan tulee olla laadukasta ja sen tulee toteutua aina vaihdettaessa inhaloitava lääkevalmiste ja sen antolaite toiseen. Apteekissa vaihdettavien valmisteiden väliset mahdolliset eroavaisuudet nostetaan erityisesti esiin neuvonnassa. Neuvonnalla varmistetaan oikea inhalaatiolaitteen käyttötekniikka, lääkehoidon toteutuminen tarkoituksenmukaisesti, lääkkeen tavoiteltu hoitovaikutus ja hoitotasapaino. Tietoa apteekin farmaseuttiselle henkilökunnalle lääke- ja laiteneuvontaa varten löytyy Fimean Lääkevaihto apteekissa -verkkosivulta.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo

Lääkevaihto apteekissa

Apteekin valmistekohtainen ohjaus lääkevaihdossa

Apteekissa tapahtuva lääkevaihto: inhalaatiovalmisteet, Vesa Mustalammi, ylilääkäri, Fimea (pdf)

Kelan, Lääkkeiden hintalautakunnan ja Fimean yhteistiedote 13.2.2023: Inhaloitavien lääkevalmisteiden viitehintaryhmät laajenevat 1.4.2023

Fimean verkkouutinen 23.2.2023: Webinaari apteekeille 28.2.2023: Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike