Uutiset-näyttösivun murupolku

Eläinlääkekokouksessa käsiteltiin uuden Eläinlääkeasetuksen asioita

25.10.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea isännöi EU-puheenjohtajuuskauteen kuuluvaa eläinlääkekokousta Porvoossa 25.-27.9.2019. Kokouksessa oli koolla kaksi komiteaa, eläinlääkekomitea CVMP ja eläinlääkkeitä koskevien hakemusten koordinointiryhmä CMDv.

Kokouksissa käsiteltiin erityisesti uudesta Eläinlääkeasetuksesta 2019/6 kumpuavia asioita.

Eläinlääkekomitean kokouksen agendalla oli muun muassa suppeita markkinoita koskevat myyntiluvat, keskitettyä myyntilupaa koskeva soveltamisala ja eläinlääkkeiden ympäristöriskien arviointi ja CMDv:n agendalla variaatiot, myyntilupaprosessit ja SPC harmonisaatio eli valmisteyhteenvetojen yhdenmukaistaminen.

Keskusteluiden pohjalta muodostettavat johtopäätökset käsitellään marraskuun aikana.

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394
  • Paula Kajaste, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3395
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike