Uutiset-näyttösivun murupolku

EMA suosittelee Adakveo -lääkkeen myyntiluvan peruuttamista

26.5.2023

Euroopan lääkevirasto EMA:n lääkevalmistekomitea (CHMP) on suositellut Adakveo -lääkkeen (kritsanlitsumabi) myyntiluvan peruuttamista. Lääkkeellä ehkäistään kivuliaita kipukohtauksia 16-vuotiaille sekä sitä vanhemmille potilailla, joilla on sirppisoluanemia.

CHMP:n tekemän arvion perusteella havaittiin, että lääkkeen hyödyt eivät olleet suuremmat kuin sen aiheuttamat riskit. Arviossa tarkasteltiin tuloksia STAND-tutkimuksesta, jossa verrattiin Adakveon tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeeseen potilailla, joilla oli aiemmin ollut kipukohtauksia, jotka johtivat käyntiin terveydenhuollon yksikössä. Tutkimus osoitti, että Adakveo ei vähentänyt terveydenhuollon käynteihin johtaneiden kipukohtausten määrää.

Turvallisuuden osalta STAND-tutkimus ei nostanut esiin uusia huolenaiheita, mutta se osoitti Adakveon aiheuttavan enemmän vakavia haittavaikutuksia. Tästä syystä CHMP katsoi, ettei lääkkeen hyödyt olleet riskejä suuremmat.

Tietoa potilaille:

  • Tuore tutkimus on osoittanut, ettei Adakveo vähennä sirppisoluanemiaa sairastavien potilaiden kivuliaita kriisejä, jotka vaativat käyntiä terveydenhuollon yksikössä tai kotihoitoa.
  • Viimeisimpien tutkimustulosten vuoksi Adakveo poistetaan markkinoilta EU:ssa, eikä uusia potilaita hoideta kyseisellä lääkkeellä.
  • Jos saat Adakveo-hoitoa, varaa aika lääkärillesi mahdollisimman pian keskustellaksesi muista hoitovaihtoehdoista.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Lue lisää

Lisää tietoa lääkkeestä
EMA:n tiedote

Lisätietoja antaa

  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Kari Punnonen, jaostopäällikkö, ylilääkäri, p. 029 522 3440
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike