Uutiset-näyttösivun murupolku

Erityislupien käsittely on ruuhkautunut

14.4.2022

Fimean erityislupien käsittelyssä on ruuhkaa. Hakemuksen käsittelyvaiheen tiedustelu puhelimitse ruuhkauttaa lupien käsittelyä. Pyydämme kaikessa asioinnissa käyttämään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti sähköpostia.

Hakemukset pyritään käsittelemään viivytyksettä määräajan puitteissa, mutta päätöksen saamisessa on varauduttava lupahakemuksen lakisääteiseen käsittelyaikaan, joka on 30 päivää asianmukaisen hakemuksen saapumisesta Fimeaan. Käsittelyaikaan ei lasketa hakemusten ja päätösten toimittamiseen kuluvaa aikaa. Hakemuksen käsittely hidastuu, mikäli Fimeaan lähetetty hakemus on puutteellisesti täytetty ja siihen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä hakijalta.

Kiireellisissä poikkeustapauksissa hakemukset voidaan käsitellä kiireellisinä ja Fimea voi myöntää pikaluvan. Kiireelliseen käsittelyyn saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian niiden vastaanottamisesta Fimeaan. Hakemusten vastaanotossa on huomioitava lisäksi tekninen viive. Pikalupien käsittely saattaa viivästyä, jos niiden määrä lisääntyy merkittävästi. Pikaluvasta perittävä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 437/2021 mukainen käsittelymaksu on 40 eur, tavallisesta luvasta 20 eur.

Tiedustelut ja kyselyt pyydetään osoittamaan [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike