Uutiset-näyttösivun murupolku

Esiselvitys lääkehoidon kustannuksista ja apteekkitaloudesta julkaistu

27.1.2020

Lääkkeiden kokonaismyynnin arvo oli vuonna 2018 Suomessa 3,3 miljardia euroa. Tästä 2,5 miljardin euron suuruinen osuus syntyi avohoidon resepti- ja itsehoitolääkkeiden myynnistä. Apteekkien rooli avohoidon lääkejakelussa on keskeinen.

Fimean, Kelan ja THL:n yhteistyönä valmistuneessa esiselvityksessä on kuvattu lääkkeiden vähittäisjakelun ja apteekkipalvelujen järjestämisestä yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Esiselvityksessä on myös mallinnettu pohjoismaisten lääketaksojen vaikutuksia lääkekustannuksiin Suomessa.

STMn uutinen (27.1.2020)

Esiselvitys: Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike