Uutiset-näyttösivun murupolku

Eurooppalaisten HTA-virastojen päälliköiden yhteistyöryhmä Heads of Agencies Group (HAG) on perustettu

8.10.2021

Yhdeksäntoista eurooppalaisen terveysteknologioiden arviointi- (HTA) viraston tai yksikön päälliköt sopivat 29.9.2021 uuden HTA-toiminnan strategiseen vuoropuheluun liittyvän yhteistyöverkoston asettamisesta.

Ryhmän tehtävinä on

  • tukea käytännön HTA-yhteistyön kehittämistä EU-tasolla tulevan HTA-asetuksen malli mukaisesti
  • tukea kansallisten järjestelmien ja kyvykkyyksien valmistautumista HTA-asetuksen käyttöönottoon
  • tukea HTA-yksiköiden yhteistä tieteellis-teknisen tason tekemistä Euroopan laajuisesti 
  • neuvoa päättäjiä ja kansallisia laitoksia terveysteknologioiden arviointiin ja etenkin HTA-yhteistyöhön liittyen.

HAG-ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Rui dos Santos Ivo Portugalin lääke- ja terveystuotevirastosta (Infarmed) sekä varapuheenjohtajiksi Dominique Le Guludec Ranskan terveysvirastosta (HAS) ja Trygve Ottersen Norjan kansanterveyslaitoksesta (FHI). Ryhmän työ nojaa yhteisymmärryspöytäkirjaan, ja sen käytännön tukena on Alankomaiden kansalliseen terveydenhoitolaitokseen (ZIN) muodostettu sihteeristö.

Yhteistyöryhmään liittyneet virastot ovat AEMPS (ES), AIFA (IT), AGENAS (IT), AIHTA (AT), FHI (NO), Fimea (FI), G-BA (DE), HAS (FR), HIQA (IE), Infarmed (PT), IQWiG (DE), KCE (BE), NCPE (IE), NoMA (NO), RedETS (ES), RER (IT), RIZIV-INAMI (BE), TLV (SE) and ZIN (NL).

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike