Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea julkaisi yhteenvedon raportista, joka käsittelee uutta yhdistelmähoitoa diffuusin suurisoluisen B-solu-lymfooman (DLBCL) hoidossa

10.3.2020

Fimea on julkaissut arviointiraportin polatutsumabi-vedotiinia, bendamustiinia ja rituksimabia sisältävän (pola-BR) yhdistelmähoidon hoidollisista vaikutuksista, kustannuksista ja budjettivaikutuksista uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoidossa.

Fimean arviointiraportti pohjautuu soveltuvin osin EUnetHTA:n yhteisarviointiin, jossa on arvioitu pola-BR-hoidon kliininen vaikuttavuus ja turvallisuus. EUnetHTA on eurooppalaisten HTA-organisaatioiden verkosto, jonka yksi tavoite on tuottaa eurooppalaisia yhteisarviointeja uusien lääkkeiden hoidollisista vaikutuksista.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Pola-BR-hoidon hyöty on osoitettu tutkimuksessa, jossa 80 DLBCL-potilasta satunnaistettiin saamaan joko polatutsumabia yhdessä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa (pola-BR) tai pelkkää bendamustiinia ja rituksimabia (BR). Pola-BR-hoitoa saaneista potilaista 40 % ja pelkkää BR-hoitoa saaneista 18 % sai täydellisen hoitovasteen.

Polatutsumabin lisääminen BR-hoitoon lisäisi esimerkiksi asteen 3–4 haittatapahtumien ilmaantumista. Tutkimuksessa 85 %:lla pola-BR-hoitoa saaneista potilaista 72 %:lla BR-hoitoa saaneista potilaista raportoitiin asteen 3–4 haittatapahtuma.

Tutkimusnäyttöön liittyy merkittäviä rajoituksia. BR-hoito ei esimerkiksi ole yleisesti käytössä DLBCL:n hoidossa Suomessa. Lisäksi on epävarmaa, onko pola-BR-hoidolla yhtä hyvä tai parempi teho kuin yleisesti käytössä olevilla hoitovaihtoehdoilla, joissa tyypillisesti yhdistetään rituksimabi eri solunsalpaajiin.

Pola-BR-hoito on myös huomattavasti kalliimpaa kuin rituksimabi ja solunsalpaajaa sisältävät hoitovaihtoehdot. Hoitovaihtoehtoihin verrattuna Pola-BR-hoidosta aiheutuu noin 40 000­­­–55 000 euron lisäkustannus potilasta kohden. Kustannus on laskettu lääkkeiden listahinnoin, eikä mahdollisia alennuksia ole otettu huomioon. Pola-BR-hoitoa voisi Suomessa saada arviolta 20–30 potilasta vuodessa.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 12.4.2020 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Fimean yhteenveto

EUnetHTA:n raportti

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Essi Wikman, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3518
  • sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike