Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea käynnistää kaksi HTA-arviointia uusista sairaalalääkkeistä

14.11.2023

Fimea on käynnistänyt kaksi uutta hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia. Yksi arvioinneista käsittelee talketamabia ja toinen elranatamabia uusiutuneen ja hoitoon reagoimattoman multippelin myelooman hoidossa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa hoitoa, mukaan lukien immunomodulaattori, proteasomin estäjä ja anti-CD38:n vasta-aine, ja joiden tauti on edennyt viimeisimmän hoidon aikana. Molemmissa arvioinneissa on kyse uudesta vaikuttavasta aineesta, joka on saamassa myyntiluvan ensimmäistä kertaa.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan tietoa sairaalalääkkeiden HTA-arviointien aihevalinnasta. Verkkosivulla oleva listaus päivittyy kuukausittain. 

Lue lisää

HTA-arviointien aihevalinta ja käynnistetyt arvioinnit

Euroopan ihmislääkekomitean myyntilupaa puoltava kannanotto, talketamabi (pdf, englanniksi)

Euroopan ihmislääkekomitean myyntilupaa puoltava kannanotto, elranatamabi (pdf, englanniksi)

Lisätietoja antaa

  • Marko Lamminsalo, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3668
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike