Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

14.11.2023 | Publicerad på svenska 17.11.2023 kl. 8.56

Fimea har inlett två nya utvärderingar av terapeutiskt och ekonomiskt värde. En av utvärderingarna behandlar talketamab och en annan elranatamab vid behandling av recidiverande multipelt myelom som inte reagerar på behandling hos vuxna patienter som har fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive immunmodulator, proteasomhämmare och antikropp mot anti-CD38, och vars sjukdom har framskridit under den senaste behandlingen. I båda utvärderingarna är det fråga om en ny aktiv substans som kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad. 

Läs mer

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar

Ställningstagande från EMAs kommitté för humanläkemedel som stöder försäljningstillstånd för talketamab (pdf, på engelska)

Ställningstagande från EMAs kommitté för humanläkemedel som stöder försäljningstillstånd för elranatamab (pdf, på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Marko Lamminsalo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3668
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv