Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea perustaa potilasneuvottelukunnan

26.4.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on päättänyt perustaa potilasneuvottelukunnan lisäämään potilas- ja vammaisnäkökulman huomioimista toiminnassaan. Potilasneuvottelukunta luo uudenlaisen yhteistyömuodon Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välille lääkkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä asioissa. Fimean tavoitteena on järjestää ensimmäinen potilasneuvottelukunnan tapaaminen keväällä 2020.

Keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä toimijoiden välillä

Fimean potilasneuvottelukunnan koko ja toimikausi määritetään perustamisen ja toiminnan suunnittelun aikana. Neuvottelukunnan koko halutaan pitää kohtuullisena, jotta toiminta pysyy keskustelevana ja vuorovaikutteisena. Toiminnassa mukana oleville organisaatioille sovitaan määräaikainen toimikausi. Näin useampi organisaatio tulee pääsemään mukaan neuvottelukunnan toimintaan.

Toiminnan käynnistyttyä potilasneuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista niin viranomaisen työpöydältä kuin neuvottelukunnan jokaisen jäsenen edustamalta taholta. Neuvottelukunnan toiminnan päätavoitteena on vahvistaa tiedonkulkua viranomaistoimijan ja potilaita edustavien organisaatioiden välillä.

Potilasneuvottelukuntaan toivotaan mukaan aktiivisia toimijoita

Fimea odottaa neuvottelukuntaan aktiivisia potilas- ja vammaisjärjestöjä, joilla on suora ja toimiva yhteys jäsenistöönsä. Potilasneuvottelukuntaan toivotaan mukaan myös esimerkiksi järjestöjä, jotka edustavat lääkinnällisiä laitteita käyttäviä potilas- ja vammaisryhmiä. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta siirtyy Valvirasta Fimeaan 31.12.2019 mennessä.

Kutsu sidosryhmien keskustelutilaisuuteen 4.6.2019 klo 13–15

Fimean ja Valvirasta Fimeaan siirtyvien toimintojen kohderyhmässä olevat järjestöt ja organisaatiot halutaan kutsua mukaan neuvottelukunnan perustamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Fimea järjestää keskustelutilaisuuden Folkhälsan-talon luentosalissa (osoitteessa: Mannerheimintie 97, Helsinki) tiistaina 4.6.2019 klo 13–15.

Fimea esittelee neuvottelukunnan toiminta-ajatusta ja hakuprosessia sekä haluaa kuulla ja keskustella myös eri organisaatioiden näkemyksistä aiheesta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 20.5.2019.

Ilmoittautumislinkki keskustelutilaisuuteen


Lisätietoja Fimean potilasneuvottelukunnasta antaa:
Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Lisätietoja keskustelutilaisuudesta antaa:
Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike