Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea pyytää sidosryhmien näkemyksiä avohuollon apteekkien lääkeneuvonnan sisällöistä ja kehittämistarpeista

30.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Fimealle toimeksiannon tuottaa selvitykset apteekkijärjestelmän ja lääkeneuvonnan kehittämisestä Suomessa. Selvitykset toteutetaan kevään ja kesän 2022 aikana.

Apteekkien lakisääteisen lääkeneuvonnan laadun arvioimista ja toteutumisen seurantaa vaikeuttaa se, että apteekkien lääkeneuvontatehtävä on määritelty lääkelaissa melko yleisluonteisesti (395/1987, 57 §). Määritelmä jättää myös osin epäselväksi, mikä on apteekin lakisääteistä, lääkkeen toimittamiseen sisältyvää neuvontaa ja miltä osin toiminta voi olla lääkkeisiin liittyvää maksullista palvelutoimintaa (38 §).

Lisäksi lääkkeiden toimittamiseen liittyvää lääkeneuvontaa toteutetaan erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa. Esimerkiksi ns. kivijalka-apteekin lääkeneuvonta tapahtuu yleensä suorassa kontaktissa asiakkaaseen, kun taas apteekin verkkopalvelussa se toteutuu esimerkiksi puhelimitse tai chatin avulla. On myös tilanteita, joissa lääkeneuvonta toteutuu välikäsien kautta kuten annosjakeluasiakkaalla tai palveluasumisen yksikön asiakkaalla hoitohenkilökunnan kautta.

Lääkeasioiden uudistuksen valmistelun tueksi on tarpeen pohtia lääkeneuvonnan yksityiskohtaista määritelmää, sisältöjä ja toteuttamista erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa.

Selvitys avohuollon apteekkien lääkeneuvonnasta

Apteekkien lääkeneuvontaa käsittelevän selvityksen tavoitteena on selvittää lääkeneuvonnan nykytilaa ja tuottaa ehdotus apteekkien lakisääteiseen lääkeneuvontaan kuuluvista sisältökokonaisuuksista huomioiden asiakkaiden tarpeet, erilaiset tilanteet ja kontekstit, joissa avohuollon apteekit toteuttavat lääkeneuvontaa. Selvitys julkaistaan syksyllä 2022 ja sitä hyödynnetään lääkeasioiden uudistuksen valmistelussa.

Selvitystä varten tutustutaan sekä suomalaiseen että kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Lisäksi käydään läpi suomalaisia viranomaisraportteja selvittäen niiden käyttämiä määritelmiä ja kuvauksia lääkeneuvonnasta. Selvityksen aikana kuullaan sidosryhmiä taustakyselyn ja sidosryhmätilaisuuksien avulla.

Vastaa taustakyselyyn apteekkien lääkeneuvonnasta

Kyselyn tavoitteena on tunnistaa avohuollon apteekkien lakisääteiseen lääkeneuvontaan kuuluvia sisältöjä, konteksteja ja kehittämistarpeita. Kyselyn vastauksia hyödynnetään selvityksen laadinnassa ja myöhemmin keväällä toteutettavan yhden tai useamman sidosryhmätilaisuuden suunnittelussa. Kyselyssä on mahdollista ilmaista kiinnostuksensa osallistua sidosryhmätilaisuuteen.

Vastaa taustakyselyyn 20.4.2022 mennessä:

Linkki taustakyselyyn Webropolissa 

Kyselylomake pdf-muodossa

Lue lisää:

Selvitykset eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä ja apteekkien lääkeneuvonnasta käynnistyneet (Fimean verkkouutinen 24.2.2022)

Lääkeasioiden uudistus (STM:n verkkosivut)

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea, p. 029 522 3513, katri.hameen-anttila (at) fimea.fi (lääkeneuvontaselvityksen vastuuhenkilö)
  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, Fimea, p. 029 522 3520, leena.reinikainen (at) fimea.fi (projektipäällikkö)
  • Anne Hautala, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö, p. 029 516 3703, anne.hautala (at) gov.fi (toimeksianto ja tavoitteet)

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike