Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea, SMPA ja DKMA kehittävät yhtenäistä lääkevalvontaa

14.7.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Ruotsin ja Tanskan lääketurvallisuusvirastot (SMPA ja DKMA) ovat aloittaneet uudenlaisen yhteistyön, joka tähtää lääkkeiden haittavaikutusten ilmoitusjärjestelmän kehittämiseen. Yhtenäisen lääketurvallisuuden valvontajärjestelmän tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta kaikissa kolmessa maassa yhdistämällä ja hyödyntämällä virastojen resursseja optimaalisesti.

Yhteistyö perustuu konsortiosopimukseen, jonka tarkoituksena on kehittää ja myöhemmin käyttää yhdessä pohjoismaista lääkkeiden haittavaikutusten ilmoitusjärjestelmää. Järjestelmä korvaa kunkin maan vanhentuneet kansalliset ratkaisut, ja se on suunniteltu optimoimaan haittavaikutusten käsittely ja edistämään tuloksellista uutta lääkevalvontayhteistyötä virastojen kesken.

Fimea, SMPA ja DKMA ovat asettaneet yhteistyölle seuraavia tavoitteita:

  • Parantaa asiakaspalvelua, tehokkuutta ja laatua sekä toteuttaa vastuullista lääkevalvontaa.
  • Hyödyntää tehokkaammin pohjoismaisten kollegojen asiantuntemusta ja tietämystä sekä nopeuttaa liiketoiminnan kehittämistä ja parantaa tuottavuutta.
  • Alentaa kustannuksia ja lisätä lääkevalvontaratkaisuihin käytettyjen investointien arvoa.
  • Parantaa turvallisuussignaalien tunnistamista ja asianhallinnan laatua, tarkkuutta ja nopeutta.

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, 029 522 3100
  • Auli Aalto, IT-projektipäällikkö, 029 522 3622
  • Sähköpostit muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike