Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea tekee arviointikoosteen kahdesta EUnetHTA-arviointiraportista

3.1.2020

Fimea on mukana arvioimassa kahden uuden lääkeaineen hoidollista arvoa osana eurooppalaisten HTA-organisaatioiden EUnetHTA-verkostoa. EUnetHTA-arviointien kohteena ovat brolusitsumabi ja polatutsumabi-vedotin.

Brolusitsumabi on tarkoitettu silmänpohjan ikärappeuman (AMD) kostean muodon hoitoon. Polatutsumabi-vedotin yhdessä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa on tarkoitettu diffuusin suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL) hoitoon.

EUnetHTA:n arviointiraportti polatutsumabista julkaistaan helmikuussa 2020 ja brolusitsumabista maaliskuussa 2020. Fimean arviointikoosteet julkaistaan kevään 2020 aikana.

EUnetHTA:n arviointiraportissa on kuvattu arvioinnin kohteena olevan sairauden epidemiologia ja hoidon nykytila sekä arvioinnin kohteena oleva lääkehoito ja sen hoitovaihtoehdot. Lisäksi raporttiin on koottu tieto arvioitavan lääkehoidon kliinisestä vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta verrattuna sen hoitovaihtoehtoihin. Fimean arviointikooste sisältää lyhyen yhteenvedon EUnetHTA-raportista sekä arvion hoidon kustannuksista ja taloudellisista vaikutuksista Suomessa.

Lue lisää:

https://www.fimea.fi/kehittaminen_ja_hta/laakehoitojen_arviointi

https://eunethta.eu/ptja09-brolucizumab-for-the-treatment-of-adults-with-neovascular-wet-age-related-macular-degeneration-amd-project-plan-now-available/

https://eunethta.eu/ptja06-polatuzumab-vedotin-in-combination-with-bendamustine-and-rituximab-for-treatment-of-relapsed-refractory-diffuse-large-b-cell-lymphoma-dlbcl-final-project-plan-now-availabl/

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike