Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset jatkossa sähköisesti

21.2.2020

Fimea siirtyy toimittamaan apteekkilupapäätökset hakijoiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen turvasähköpostina. Apteekkilupaa hakeneille tiedotetaan erikseen sähköiseen tiedoksiantoon liittyvistä käytännön asioista. Jatkossa hakijan kannattaa esimerkiksi tallentaa saamansa salattu sähköpostiviesti ja sen liitteenä oleva apteekkilupapäätös heti ensimmäisen viestin avauskerran yhteydessä.

Apteekkilupien sähköinen postittaminen vaikuttaa myös valitusaikaan, jonka puitteissa päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Mahdollinen valituskirjelmä on toimitettava päätöksessä mainitulle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun päätös on toimitettu sähköisenä tiedoksiantona, se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viestin lähettämispäivä näkyy salatussa sähköpostiviestissä.

Lisätietoja antaa

  • Marja Pietikäinen, osastosihteeri, puh. 02952 23211
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, puh. 02952 23220

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike