Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu – olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

12.5.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu. Raportti perustuu YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja on osa valtionhallinnon yhteistä vastuullisuusraportointia. Fimea raportoi vastuullisuudestaan nyt ensimmäistä kertaa.

Fimean työn yhteiskunnallinen vastuu pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja tähtää väestön hyvinvoinnin sekä palvelujen ja etuuksien turvaamiseen. Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eläinlääkäreiden tarpeisiin vastaaminen on ensiarvoinen vastuullisuustavoite viranomaistehtävissämme.

Fimea on sitoutunut edistämään toiminnassaan globaaleja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030 -ohjelma), jotka ohjaavat maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä. Fimea tunnisti toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta neljä olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi toiminnallaan erityisesti vaikuttaa:

  • Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
  • Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
  • Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
  • Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Fimean vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on kytketty paitsi näihin neljään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin myös vuonna 2021 uusittuun Fimean strategiaan. Fimean vastuullisuuslinjaukset ovat:

  • Kestävää hyvinvointia turvallisilla ja vaikuttavilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla
  • Kestävää hyvinvointia ja taloutta järkevällä lääkkeiden käytöllä
  • Toimiva lääkejakelu
  • Vaikuttava valvonta

Ensimmäisessä vastuullisuusraportissa keskityttiin erityisesti kuvaamaan, miten Fimean ydintoiminta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (ns. toiminnan kädenjälki eli positiiviset vaikutukset). Jatkossa raportti tullaan julkaisemaan vuosittain ja sen sisältöä kehitetään Fimean vastuullisuustyön edetessä.

Lue lisää:

Fimean vastuullisuusraportti 2021

Lisätietoja antaa

  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike