Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean määräys lausuntokierrokselle: lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

13.12.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on antanut määräyksen Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella 23.1.2014. Eurooppalaisten lääkemääräysten tunnustamisen taustalla on niin sanottu potilasdirektiivi (2011/24/EU) ja sen nojalla annettu täytäntöönpanodirektiivi (2012/52/EU).

Direktiivin voimaantulon jälkeen eri tahot ovat tehneet kehittämistyötä, jotta perinteisen paperisen lääkemääräyksen rinnalla voitaisiin tunnustaa myös sähköiset lääkemääräykset eri jäsenvaltioissa. 

Maaliskuusta 2020 alkaen suomalaisissa apteekeissa tulee mahdolliseksi toimittaa virolaisia ja kroatialaisia sähköisiä lääkemääräyksiä. Tämän jälkeen palveluun tulee vaiheittain lisää jäsenmaita, joiden sähköisten lääkemääräysten toimittaminen tulee mahdolliseksi.

Nyt kuulemiselle olevaan määräysluonnokseen on lisätty ne seikat, jotka tulee huomioida toimitettaessa lääkkeitä suomalaisesta apteekista sähköisen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella. Määräysluonnokseen on lisäksi tehty joitakin tarkennuksia.

Uusi määräys on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2020. Määräys tullaan julkaisemaan sähköisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla.

Määräysluonnoksesta pyydetään toimijoiden kirjallisia lausuntoja viimeistään 10.1.2020.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf) Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Fimea 05.12.2019. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Määräysluonnos (pdf)

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike