Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2019

20.3.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätös lääkeluettelosta on annettu 19.3.2019. Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2019. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo lääkkeeksi luettavista aineista.

Fimea vahvistaa lääkeluettelon vähintään joka kolmas vuosi lääkelain (395/1987) 83 §:n nojalla. Lääkeluettelo laaditaan ottaen huomioon lääkelain 3 ja 5 §:n säännökset. Päätös lääkeluettelosta on tarkoitettu valvoville viran­omaisil­le erityisesti helpottamaan maahantuonnin valvontaa sekä kansalaisille selventämään, mitkä ovat lääkkeenä pidettäviä aineita. Fimea on ajantasaistanut liitteissä olevia aineita sekä lisännyt aiempaan luetteloon verrattuna valvonnan kannalta oleellisia aineita.

Tärkeimmät muutokset aiemman lääkeluettelopäätöksen liitteisiin:

  • Liite 1: 2646 lääkeainetta, joista uusia on 141 kpl, poistettu pepsiini
  • Liite 1 A:  46 prohormonia tai lääkeaineen johdannaista, joista uusia on 6 kpl
  • Liite 2:  399 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta, joista uusia 1 kpl, poistettu Mimosa Hostilis.

Liitteessä 1 ja 2 mainitut aineet ja rohdokset ovat joko olleet tai ovat lääkkeellisessä käytössä tai niillä voi olla lääkkeellinen käyttötarkoitus. Liitteessä 1 A mainitut aineet ovat prohormoneja tai lääkeaineanalogeja. Liitteessä 1 A mainittuja aineita sisältävät valmisteet rinnastetaan vaikutuksen perusteella reseptilääkevalmisteisiin.

Lääkelain ja rikoslain mukaan lääkkeiden valmistus, tuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen vastoin lääkelakia on rangaistavaa.

Päätös ilmestyy säädöskokoelmassa viikolla 14-16. www.finlex.fi

Lue lisää

Päätös lääkeluettelosta (pdf)
Liite 1 (pdf)
Liite 1 A (pdf)
Liite 2 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422 (Päätös ja aineet)
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike