Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2022

21.3.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätös lääkeluettelosta on annettu 21.3.2022. Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2022. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo lääkkeeksi luettavista aineista.

Fimea vahvistaa lääkeluettelon vähintään joka kolmas vuosi lääkelain (395/1987) 83 §:n nojalla. Lääkeluettelo laaditaan ottaen huomioon lääkelain 3 ja 5 §:n säännökset. Päätös lääkeluettelosta on tarkoitettu valvoville viran­omaisil­le erityisesti helpottamaan maahantuonnin valvontaa sekä kansalaisille selventämään, mitkä ovat lääkkeenä pidettäviä aineita. Fimea on ajantasaistanut liitteissä olevia aineita sekä lisännyt aiempaan luetteloon verrattuna valvonnan kannalta oleellisia aineita.

Tärkeimmät muutokset aiemman lääkeluettelopäätöksen liitteisiin:

  • Liite 1: 2778 lääkeainetta, joista uusia on 140 kpl
  • Liite 1 A: 92 pro-hormonia tai lääkeaineen johdannaista, uusia on 46 kpl
  • Liite 2: 398 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta

Liitteessä 1 ja 2 mainitut aineet ja rohdokset ovat joko olleet tai ovat lääkkeellisessä käytössä tai niillä voi olla lääkkeellinen käyttötarkoitus Suomessa. Liitteessä 1 A mainitut aineet ovat pro-hormoneja tai lääkeaineanalogeja. Liitteessä 1 A mainittuja aineita sisältävät valmisteet rinnastetaan vaikutuksen perusteella reseptilääkevalmisteisiin.

Lääkelain ja rikoslain mukaan lääkkeiden valmistus, tuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen vastoin lääkelakia on rangaistavaa.

Päätös ilmestyy Finlex-säädöskokoelmassa huhtikuussa.

Fimean päätös lääkeluettelosta (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422 (päätös ja aineet)
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike