Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean potilasneuvottelukunta käynnisti toimintansa keskustelemalla ajankohtaisista aiheista

27.3.2020

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on, että Fimean asiantuntijat ja 15 potilas- ja vammaisorganisaation edustajaa istuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia ajankohtaisista aiheista potilas- ja viranomaisnäkökulmista. Koronavirusvarautumisen vuoksi neuvottelukunnan historian ensimmäinen tapaaminen pidettiin etäyhteydellä.

Fimea kannustaa luotettavan tiedon jakamiseen

Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen esitteli tapaamisessa lyhyesti Fimean toimintaa yleensä. Ajankohtaisena aiheena oli myös viraston rooli lääkehuollon turvaajana koronaviruspandemiassa. Fimea toimii omien toimivaltuuksiensa puitteissa tehostetussa viranomaisyhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisten kesken ja Valtioneuvoston kanslian koordinoimana.

Viestinnällä on tärkeä rooli oikean tiedon välittämisessä ja ylijohtaja kannustikin kaikkia toimijoita välittämään oikeaa tietoa koronavirustaudista hyödyntäen esimerkiksi Fimean ylläpitämää usein kysytyt kysymykset -sivulle koottua tietoa ja Fimean verkkouutisia.

Suomessa on ainutlaatuinen lainsäädäntö koskien lääkkeiden velvoitevarastointia

Suomessa lääketehtaat ja maahantuojat ovat velvoitettuja varastoimaan normaalien myyntivarastojen lisäksi tiettyjä lääkeryhmiä ja lääkeaineita. Velvoitevarastoinnin koko määräytyy edellisen vuoden keskimääräisen myynnin perusteella. Myös terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus tiettyjen lääkevalmisteiden velvoitevarastointiin.

Yliproviisori Johanna Linnolahti kertoi lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja vastasi kysymyksiin myös koronaviruspandemian vaikutuksesta lääkkeiden saatavuuteen Suomessa. Koronaviruspandemia on toistaiseksi aiheuttanut ongelmia lääkkeiden toimitus-ja jakeluketjuun lähinnä lääkkeiden kansallisen kysynnän kasvusta johtuen. Tähän on reagoitu nopeasti, ja sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt toimenpiteistä, joiden tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden riittävyys ja lääkejakeluketjun toimivuus Suomessa koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tervetuloa seuraamaan potilasneuvottelukunnan toimintaa

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran tavoitteena on päästä jatkamaan tutustumista saman pöydän ääressä lokakuussa. Fimean verkkosivuille päivitetään tapaamisten ohjelmat ja materiaalit, jotka ovat kaikkien hyödynnettävissä. Lisäksi Fimea ottaa käyttöön neuvottelukunnan uutiskirjeen, mikä on tilattavissa fimea.fi verkkosivujen kautta.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Koronavirus (COVID-19)

Lääkkeiden riittävyyttä ja lääkejakeluketjun toimivuutta varmistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (STM:n verkkosivut)

Potilasneuvottelukunnan verkkosivut fimea.fi

Tilaa uutiskirje

Lisätietoja antavat:

Fimean potilasneuvottelukunnan käynnistäminen:
Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Lääkkeiden saatavuushäiriöt:
Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, yliproviisori, p. 029 522 3231

Potilasneuvottelukunta:
Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike