Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 julkaistu myös verkkoversiona

1.3.2021

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu. Fimea saavutti tulostavoitteensa hyvin koronapandemiasta huolimatta. Lääke- ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi otimme käyttöön uusia, entistä ketterämpiä toimintatapoja, ja pystyimme etenemään tavoitteiden mukaisesti myös perus- ja kehittämistehtävissämme.

Lääkevalmisteiden saatavuutta turvattiin joustavin menettelyin. Pystytimme uuden tiedonkeruujärjestelmän kansallisten lääkevarastotietojen seurantaan ja riittävyyden ennustamiseen. Vuoden 2020 aikana kehitettiin etätarkastusmuotoa ja se integroitiin Fimean tarkastustoimintaan. Etätarkastukset olivat teemana myös Fimean järjestämässä maailmanlaajuisessa GMP-tarkastajien virtuaaliseminaarissa.

Myyntilupatoiminnot sopeutettiin kiireellisiin ja nopeutettuihin myyntilupahakemusten käsittelyprosesseihin. Uusimme lääkehaun ja aloitimme lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten julkaisemisen avoimena datana. Vuonna 2020 käynnistyi myös kansallinen kalliiden, ensi sijassa sairaalassa käytettävien lääkkeiden hankintaprosessi, jossa Fimea tukee neuvotteluja asiantuntija-arvioin. Osana lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa Fimea koosti sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta selvityksen kansallisesta lääketietovarannosta. Laadimme yhteistyössä sidosryhmien kanssa myös Turvallinen lääkehoito -oppaan.

Tänä vuonna toimintakertomuksesta on koostettu myös verkkoversio, johon on nostettu ajankohtaisia ja kiinnostavia teemojamme vuoden varrelta.

Fimean vuosi 2020 -verkkosivusto

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (pdf)

Tilinpäätöksen liitteenä on julkaistu myös tietosuojatilinpäätös (liite 18)

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, puh. 029 522 3100
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, puh. 029 522 3630
  • Sähköpostit muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike