Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean tuore strategia keskittyy yhteistyöhön ja kehittymiseen

25.2.2021

Fimea uudistetun strategian tavoitteena on valita toiminnan painopisteet tuleville vuosille ja niiden myötä varmistaa kyky toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kasvattaa ymmärrystä Fimean toiminnasta ja roolista viranomaiskentässä.

Strategian päivityksen pohjaksi kuunneltiin ja kyseltiin laajasti sekä henkilöstön että sidosryhmien mielipiteitä siitä, millainen Fimean tulisi olla vuonna 2025. Henkilöstön kommenteista nousi esiin asiantuntijuuden monimuotoisuuden vahvistaminen ja luotettava tiedontuotanto Fimean selkärankana. Sidosryhmien palautteessa korostuivat toiminnan joustavuus, reagointinopeus ja asiakaspalvelun kehittäminen.

”Uusi strategiamme keskittyykin kehittämiseen, ja tavoitteena on sisällyttää Fimean toimintaan lupa- ja valvontaviranomaisena sidosryhmiemme vahvasti esille nostama asiakaspalvelunäkökulma”, sanoo ylijohtaja Eija Pelkonen. Strategian kivijaloiksi valittiin palveleva asiantuntijuus, sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri sekä kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus.

”Fimean perustehtävä ei muutu. Olemme osa eurooppalaista valvontaviranomaisverkostoa ja STM:n hallinnonalaa, joten toteutamme omalla toiminnallamme myös juuri uudistettuja eurooppalaisia lääkestrategioita. Omat strategiset valintamme painottuvatkin siten, että Fimea kykenee täyttämään tehtävänsä sekä yhteiskunnan ja sidosryhmiensä odotukset parhaalla mahdollisella tavalla 2020-luvun toimintaympäristössä”, painottaa Pelkonen. ”Visiomme on tarjota kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen. Haluamme arvojemme mukaisesti olla vaikuttava edelläkävijä sekä luotettava ja palveleva yhteistyön tekijä.”

Lue lisää:

Strategiaesitys

Strategia-sivu

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, puh. 029 522 3100
  • Sari Kujala, johtaja, sisäiset palvelut -prosessi, puh. 0295223610
  • Sähköposti muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike