Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea uudistaa organisaatiorakennettaan

16.12.2021

Fimean organisaatiorakennetta muutetaan tukemaan nykyistä paremmin viraston strategian toimeenpanoa ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. ”Tavoitteena on optimoida toiminnot siten, että työskentely tehostuu ja tukee entistä paremmin tavoitteidemme toteutumista”, kertoo ylijohtaja Eija Pelkonen. ”Tärkeää on myös kehittää osaamistamme sekä vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta niin talon sisäisesti kuin sidosryhmienkin kanssa.”

Fimean toiminnot jaetaan neljään vastuualueeseen, joiden alle toimintakokonaisuudet ryhmitellään:

  • Myyntiluvat
  • Turvallisuus ja vaikuttavuus
  • Valvonta ja saatavuus
  • Yhteiset palvelut.

Näiden lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimivat Kehittäminen ja tietopalvelut -yksikkö sekä Viestintäyksikkö. Uudistuksessa ei tehdä henkilöstövähennyksiä.

Organisaatiomuutosta suunnitellaan ja valmistellaan yhteistyössä henkilöstön ja esimiesten kanssa ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2022.

Lue lisää:

Fimean strategia 

Kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike