Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu

9.5.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu. Raportti perustuu YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja on osa valtionhallinnon yhteistä vastuullisuusraportointia. Fimea raportoi vastuullisuudestaan nyt toista kertaa.

 
Fimean työn yhteiskunnallinen vastuu pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja tähtää väestön hyvinvoinnin sekä palvelujen turvaamiseen osana sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eläinlääkäreiden tarpeisiin vastaaminen on ensiarvoinen vastuullisuustavoite viranomaistehtävissämme.
 
Fimea on sitoutunut osana koko valtionhallintoa edistämään toiminnassaan globaaleja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ( Sustainable Development Goals, Agenda 2030 -ohjelma), jotka ohjaavat maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä. Fimea on tunnistanut toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta neljä olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi toiminnallaan erityisesti vaikuttaa.
 
YK:n Agenda 2030 tavoitteen 2 -ikoni: Ei nälkää.  YK:n Agenda 2030 tavoitteen 3 -ikoni: Terveyttä ja hyvinvointia.  YK:n Agenda 2030 tavoitteen 9 -ikoni: Kestävää teollisuutta, innovointia ja infrastruktuureja.  YK:n Agenda 2030 tavoitteen 12 -ikoni: Vastuullista kuluttamista.
 
Fimean vastuullisuusraportit on kytketty paitsi näihin neljään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiseen, myös Fimean strategiaan. Tällä toisella raportointikaudellaan Fimea päivitti organisaation vastuullisuuslinjaukset, jotta ne vastaisivat paremmin valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
  • Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuuteen vastaaminen
  • Tuotantoeläinten turvallinen lääkitys, ympäristön suojelu ja kansallisen lääkehävikin vähentäminen
  • Innovaatioiden tukeminen ja infrastruktuurin kehittäminen
  • Lääkkeiden turvallisuus ja luotettavan lääkeinformaation tuottaminen
Fimean strategiassa keskeisiksi toiminnoiksi on nostettu muun muassa lääkkeiden järkevän käytön ja lääkitysturvallisuuden edistäminen sekä lääkekustannusten kasvun hillitseminen. Fimean toiminta on vaikuttavaa silloin, kun lääkkeitä käytetään tarkoituksenmukaisesti, ne ovat turvallisia ja kansalaiset osaavat käyttää niitä oikein. Tämän onnistuessa positiivinen seurannaisvaikutus näkyy myös lääkkeiden kulutuksessa ja lääkekustannuksissa.
 
Fimeassa, kuten koko valtionhallinnossa, työ kestävän kehityksen edistämiseksi ja toimijoiden ohjaamiseksi jatkuu. 
- Vuoden 2022 raportissa Fimean nykytilanne kestävän kehityksen suhteen on selkeästi asemoitu. Uuden hallitusohjelman valmistuttua tulee miettiä, mitä ja miten se kenties vaikuttaa tai painottaa Fimean vastuullisuuden osa-alueita, toteaa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen
 

Lue lisää:

Vuoden 2022 vastuullisuusraportin verkkojulkaisu on luettavissa osoitteessa vuosikertomus.fimea.fi/vastuullisuus
 
Lisätietoja antaa ja palautetta vastuullisuusraportista voi osoittaa:
Anna von Bonsdorff-Nikander, laatupäällikkö 029 522 3254, [email protected].
 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike