Uutiset-näyttösivun murupolku

FINOSE-yhteistyö tehostaa HTA-arviointien tuotantoa

27.1.2021

FINOSE-yhteistyö Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä lääkkeiden HTA-arvioinnissa on jatkunut vuodesta 2018 asti. Yhteistyö on tuottanut tähän mennessä kolme yhteisarviointia ja neljä työpajaa, joissa on keskusteltu arviointimenetelmistä. Alun perin kolmevuotiseksi tarkoitettua pilottia päätettiin jatkaa, ja yhteistyö jatkuu vielä kolme vuotta.

FINOSE-yhteistyötä on nyt arvioitu. Arvioinnin mukaan FINOSE tehostaa arviointien tuotantoa. Lisäksi yhteistyö on lisännyt ymmärrystä tavoitteiden ja menetelmien yhtäläisyyksistä mutta myös eroista maiden välillä.

Tähän mennessä kertyneen kokemuksen perusteella on tunnistettu kehittämiskohteita kuten tehokkaamman prosessin kehittäminen, kommunikaation parantaminen ja työnjaon paremman kuvauksen laatiminen. Lisäksi raportissa todetaan, että vuorovaikutuksen lisääminen pohjoismaisten lääkkeiden hinnoista neuvottelevien tahojen kanssa voisi olla hyödyllistä yhteispohjoismaisten hintaneuvottelujen näkökulmasta.

Lue lisää raportista

Raportti FINOSE-yhteistyön arvioinnista (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike