Uutiset-näyttösivun murupolku

Hae Lääkebarometri 2021 -kyselyn aineistoa!

11.2.2022

Lääkebarometri 2021 -väestökyselyn aineisto on nyt saatavilla Fimeasta aikaisemmin julkaistujen Lääkebarometri-aineistojen tapaan.

Samalla tuomme tutkijoiden käyttöön Lääkebarometri-kyselyiden kokonaisuuden kuvaavan uuden julkaisun, joka sisältää toteutusvuosittaisen aineistonkeruun kuvauksen ja aineiston edustavuuden suhteessa väestöön. Julkaisussa kuvataan myös yksityiskohtaisesti kyselyihin sisältyneet moduulit sekä kysymysten ja mielipiteitä kartoittaneiden väittämien taustat. Julkaisussa on esitetty muuttujakohtaiset koodit, joita on käytetty aineistossa muuttujien tunnisteina. Julkaisu mahdollistaa aineiston soveltuvuuden arvioinnin omiin tarpeisiin.

Aineistoja voi hakea käyttöönsä käyttölupahakemuksella. Ohjeet löytyvät Fimean verkkosivuilta. Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan erillinen sopimus.

Ensimmäistä kertaa mukana lääkkeiden käytöstä aiheutuvaa arjen taakkaa selvittäneet väittämät

Lääkebarometri 2021 -kyselyn tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä lääkkeistä ja niiden käytöstä sekä kokemuksia lääkehoidon seurannan toteutumisesta ja lääkkeiden käytöstä arjessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä mieltä kansalaiset ovat lääkkeiden ostopaikoista, rokotteista, lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista sekä uusien syöpälääkkeiden kustannuksista.

Tutkimusaineiston keräämisen toteutti Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin internetpaneelin avulla syyskuun 2021 aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 081 18–79 -vuotiasta suomalaista.  

Lääkebarometri toteutetaan joka toinen vuosi

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Barometri täydentää rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä.

Vuosien 2015 ja 2017 Lääkebarometri-aineistot on haettavissa tieteelliseen tutkimuskäyttöön – vuosien 2019 ja 2021 aineistot myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä opetus-, suunnittelu- tai selvitystehtäviä varten.

Lue lisää

Lääkebarometri-väestökysely. Kyselyiden toteutus ja sisältö (pdf)

Lääkebarometri -tutkimus (Fimean verkkosivut)

Lääkebarometri 2021 -kyselylomake (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike