Uutiset-näyttösivun murupolku

Huomionarvoisia seikkoja vaihtokelpoisista lääkkeistä ja niiden hintojen ilmoittamisesta

11.8.2021

Tähän tiedotteeseen on koottu huomionarvoisia seikkoja vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja neljännesvuosittain tapahtuvasta hintojen ilmoittamisesta. Tiedote on laadittu Kelan, Fimean ja lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) yhteistyönä.

Fimean luetteloon sisältyvien valmisteiden tietojen tarkastaminen

Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista lääkevalmisteista viimeistään 45 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Luettelo julkaistaan lääketason luettelona (pdf) ja pakkaustason luettelona (ascii). Myyntiluvan haltijoiden tulee tarkastaa omat valmisteensa ja niiden kaupanolotiedot aina luettelon julkaisemisen jälkeen ja ilmoittaa mahdolliset korjaukset/täydennykset Fimealle viikon kuluessa. Fimean luettelo toimii pohjana, kun Hila laatii luettelon viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.

Hintailmoituksen tekeminen on tärkeää

Viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista on tehtävä hintailmoitus Kelalle 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Kela välittää hintailmoitukset eteenpäin Hilalle. Kela määrittelee ilmoitettujen hintojen perusteella hintaputket ja Hila viitehinnat.

Jos viitehintajärjestelmään kuuluvasta valmisteesta ei tehdä hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

Hintailmoitus on tehtävä, vaikka valmisteen hinta ei muuttuisi. Hintailmoitus on tehtävä myös ei-korvattavista valmisteista. Näin varmistetaan, että apteekkien hinnastoissa on oikeat ja ajantasaiset tiedot kaikista lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään kuuluvista valmisteista.

Jos hintailmoitusmenettelyyn kuuluva lääkevalmiste tulee markkinoille vuosineljänneksen alussa tai jos valmisteen tukkuhinta muuttuu vuosineljänneksen alussa, valmisteesta on tehtävä hintailmoitus Kelaan viimeistään 21 päivää ennen vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Hintaa ei ole mahdollista ilmoittaa Kelaan enää tämän ajankohdan jälkeen. Määräajan jälkeen hintaa ei myöskään ole mahdollista ilmoittaa Lääketietokantaan tai apteekkihinnastoihin.

Hintailmoituksella annettujen tietojen oikeellisuus

Hintailmoituksella ilmoitetaan neljännesvuoden alussa voimassa oleva tukkuhinta ja tieto valmisteen saatavuudesta. Ilmoitettua tukkuhintaa ja saatavuustietoa voi muuttaa aikataulun mukaiseen viimeiseen ilmoittamispäivään klo 16.15 saakka.

Hintaputkien ja viitehintojen määrittelyssä huomioidaan valmisteet, jotka ovat yleisesti saatavilla. Jos valmiste ei ole yleisesti saatavilla, hintailmoituksella on annettava Saatavuus-kohdassa tieto ’ei’. Yleisesti saatavilla tarkoittaa, että valmistetta on saatavilla tukkuliikkeistä hintailmoituksen tekohetkellä ja koko tulevan vuosineljänneksen ajan.

Hintailmoituksilla annettujen saatavuustietojen oikeellisuus on tärkeää, jotta niiden perusteella lasketut hintaputket ja viitehinnat pohjautuvat todellisiin saatavuustietoihin.

Lue lisää

Kelan verkkosivuilla: https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakeyritykset

Fimean verkkosivuilla: https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakevaihto

Hilan verkkosivuilla: https://www.hila.fi/viitehintajarjestelma/

Lisätietoja antavat

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike