Uutiset-näyttösivun murupolku

Järkevää lääkehoitoa edistetään Kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnan kautta

20.3.2020

Fimea vastaa kansallisen lääkeinformaatiotoiminnan pitkäjänteisestä suunnittelusta ja koordinoinnista. Toimintaa ohjaa kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota päivitetään parhaillaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa uudelle strategiakaudelle 2021–2026. Samaan aikaan myös Fimean oman strategian päivitysprosessi on käynnistynyt.

Lääkeinformaatiostrategiaa toteuttaa Kansallinen lääkeinformaatioverkosto, joka on yksi Suomen laajimmista lääkealan verkostoista. Sidosryhmien vahva viesti strategian päivitysprosessin aikana on ollut, että Lääkeinformaatioverkoston toimintaa halutaan jatkaa myös uudella strategiakaudella.

Fimea luopuu vuosittaisen Lääkehoidon päivän koordinointi- ja järjestämisvastuusta

Kansallinen Lääkehoidon päivä on järjestetty kahdeksan kertaa. Alun perin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta toteutettava yhteistyö on ensimmäisen Lääkehoidon päivän jälkeen ollut Fimean koordinointi- ja järjestämisvastuulla. Tästä vastuusta on päätetty luopua kevään 2020 jälkeen.

Perusteluna luopumiselle on järkevän lääkehoidon edistämiseksi tehtävän sidosryhmäyhteistyön kanavoiminen ensisijaisesti Lääkeinformaatioverkoston toiminnan kautta. Lääkehoidon päivän koordinointi- ja järjestämisvastuu on vaatinut paljon resursseja ja sidosryhmien aktiivisuus teemapäivän paikallisten tilaisuuksien toteuttamiseen on vähentynyt. Palautekyselyissä yhdeksi syyksi on ilmoitettu vaikeus irrottaa resursseja päivän järjestelyihin omassa toimintayksikössä. Lisäksi teemapäivä ei yhteisistä panostuksista huolimatta ole kovin tunnettu.

Päivitettävänä olevassa lääkeinformaatiostrategiassa huomioidaan Lääkehoidon päivän toteuttamisen lopettaminen ja määritellään toimenpiteitä sen sijaan kohdennetummille tapahtumille ja viestinnälle yhdessä Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden kanssa. Jatkossa Fimea järjestää vuosittain viikolla 11/12 jonkin järkevää lääkehoitoa edistävän tilaisuuden yhdelle kohderyhmälle ja selkein tavoittein.

Lääkehoidon päivän verkkosivut lakkaavat toimimasta kesäkuun loppuun 2020 mennessä. Verkkosivut nostavat esiin tärkeitä teemoja järkevästä lääkehoidosta ja sisältävät hyviä sähköisiä materiaaleja. Näitä siirretään Lääkehoidon päivän verkkosivuilta soveltuvin osin fimea.fi -sivustolle.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkosto

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike