Uutiset-näyttösivun murupolku

Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 kommentointikierroksella ajalla 21.9.‒18.10.2020

21.9.2020

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 on edennyt vaiheeseen, jossa pyydämme sidosryhmiemme kommentteja strategiaan julkisella kommentointikierroksella. Kommentit jätetään anonyymisti Webropol-lomakkeen kautta ajalla 21.9.‒19.10.2020.

Lääkeinformaatiostrategiaa kaudelle 2021‒2026 on työstetty yhteistyössä kansallisen lääkeinformaatioverkoston kanssa

Lääkeinformaatiostrategian sisällöstä, tavoitteista sekä lääkeinformaatioverkoston suunnittelemista toimenpiteistä kaudelle 2021‒2026 on keskusteltu verkoston eri työryhmien kokouksissa, pienemmillä kokoonpanoilla ja verkoston vuosittaisissa yhteistapaamisissa.

Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Tavoitteiden alle kootuilla toimenpiteillä lääkeinformaatioverkosto edistää tavoitteiden toteutumista kuusivuotisen strategiakauden aikana. Toimenpiteitä on suunnattu luotettavan lääkeinformaation käytön edistämiseksi niin lääkkeiden käyttäjille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Osa toimenpiteistä on jatkumoa edellisellä strategiakaudella toteutetuille toimenpiteille. Nyt strategiaan kirjatut toimenpiteet eivät poissulje uusia strategiakauden aikana tunnistettavia toimenpiteitä.

Strategia (pdf)

Webropol-lomake kommenttien hahmottelemista varten (word -muoto)

Webropol-linkki kommenttien viemiseksi Webropoliin (Vain Webropoliin jätetyt kommentit huomioidaan.)

Kutsu Lääkeinformaatiostrategian 2021‒2026 keskustelutilaisuuteen 5.11.2020 klo 9:00‒11:00

Fimea järjestää avoimen keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena on

  • tiedottaa ja keskustella julkisella kommentointikierroksella Lääkeinformaatiostrategia-luonnokseen saaduista kommenteista ja
  • esitellä lääkeinformaatioverkoston rakenne ja verkoston kokoaminen kaudelle 2021–2016.

Lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 viimeistellään saatujen kommenttien ja käydyn keskustelun pohjalta. Keskustelutilaisuus tarjoaa viimeisen mahdollisuuden vaikuttaa Lääkeinformaatiostrategiaan 2021‒-2026 ja sitä kautta Lääkeinformaatioverkoston toimintaan uudella strategiakaudella.

Ilmoittaudu keskustelutilaisuuteen 19.10.2020 mennessä. Keskustelutilaisuus järjestetään etäyhteydellä koronapandemian vuoksi. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään ohjelma ja linkki kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen julkisen keskustelutilaisuuteen 5.11.2020 klo 9:00-11:00 19.10.2020 mennessä.

Webropol-linkki ilmoittautumiseen 

Linkit kootusti:

Strategia (pdf)

Webropol-lomake kommenttien hahmottelemista varten (word -muoto)

Webropol-linkki kommenttien viemiseksi Webropoliin (Vain Webropoliin jätetyt kommentit huomioidaan.)

Ilmoittautuminen julkisen keskustelutilaisuuteen 5.11.2020 klo 9:00-11:00 19.10.2020 mennessä.

Lääkeinformaatioverkoston toiminta (linkki Fimean verkkosivuille)

 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike