Uutiset-näyttösivun murupolku

Kliinisten lääketutkimusten hakemusmenettely muuttuu

7.12.2022

Kaikki hakemukset kliinisiin lääketutkimuksiin toimitetaan 31.1.2023 lähtien Euroopan lääkeviraston EMAn kliinisten lääketutkimusten CTIS-tietojärjestelmän (Clinical Trials Information System) kautta.

Muutos perustuu kliinisten lääketutkimusten EU-asetukseen (536/2014), jota alettiin soveltaa 31.1.2022. Asetuksella yhdenmukaistetaan kliinisten lääketutkimusten hakemus-, arviointi- ja valvontamenettelyt EUssa.

CTIS-järjestelmään siirrytään kolmen vuoden siirtymäkauden aikana

Kliinisiä lääketutkimuksia koskevassa asetuksessa on säädetty kolmen vuoden pituisesta siirtymäkaudesta CTIS-järjestelmään. Uusien hakemusten osalta siirtymäaika päättyy 30.1.2023 klo 16.15. Kaikki uudet, akateemiset ja kaupalliset kliinisiä lääketutkimuksia koskevat hakemukset EUssa ja Euroopan talousalueella on toimitettava 31.1.2023 alkaen kliinisiä lääketutkimuksia koskevan asetuksen mukaisesti CTIS-järjestelmän kautta.

Kliinisten lääketutkimusten toimeksiantajat ovat voineet 31.1.2022 ja 30.1.2023 välisenä aikana valita, toimittavatko ne kliinisiä lääketutkimuksia koskevat hakemuksensa lääkkeiden kliinisiä tutkimuksia koskevan direktiivin (EY) N:o 2001/20/EY mukaisesti kansallisten hakemusmenettelyjen kautta vai kliinisiä lääketutkimuksia koskevan EU-asetuksen mukaisesti CTIS-järjestelmän kautta. 

Lääkkeiden kliinisiä tutkimuksia koskevan direktiivin mukaisesti hyväksytyissä ja edelleen käynnissä olevissa lääketutkimuksissa on 31.1.2025 alkaen noudatettava kliinisiä lääketutkimuksia koskevaa asetusta, ja ne on siirrettävä 30.1.2025 mennessä CTIS-järjestelmään.

EudraCT-järjestelmää ei käytetä asetuksen mukaisille tutkimuksille

Uusia EudraCT-numeroita ja uusia tutkimushakemuksia EU/ETA-alueella tehtäviin tutkimuksiin ei voi enää luoda EudraCT-järjestelmässä 31.1.2023 alkaen. Järjestelmässä voi 31.1.2025 asti tarvittaessa muokata direktiivin mukaisten tutkimusten hakemuslomaketta niiden tutkimusten kohdalla, jotka ovat luotu ennen 31.1.2023.

Fimea ja Tukija järjestävät CTIS-koulutuksia

Fimea ja Tukija ovat yhdessä järjestäneet EU-asetukseen ja CTIS-järjestelmään liittyviä webinaareja, ja niitä pidetään jatkossakin. Seuraava koulutustilaisuus järjestetään 18.1.2023. Tilaisuudesta uutisoidaan lähempänä erikseen.

Lue lisää

CTIS-järjestelmä

EMAn CTIS-järjestelmää koskevat verkkosivut

Video: Clinical Trials in the EU

EMA järjestää koulutuksia CTIS-portaaliin

Kliinisiä tutkimuksia koskeva direktiivi (EY) N:o 2001/20/EY

EU:n kliinisten lääketutkimusten asetus

 

Lisätietoja antaa

  • Marita Kailajärvi, ylilääkäri, kliiniset lääketutkimukset -jaosto, puh. 02952 23355
  • Paula Koivumäki, kliinisten lääketutkimusten koordinaattori, puh. 02952 23343
  • [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike