Uutiset-näyttösivun murupolku

Korvaavalle umpeenpanovalmisteelle myönnetty määräaikainen erityislupa saatavuushäiriötilanteessa

17.1.2022

Suomessa on kaksi myyntiluvallista lehmälle tarkoitettua antibioottia sisältävää umpeenpanovalmistetta. Toiseen niistä, Umpimycin vet intramammaarisuspensioon, kohdistuu saatavuushäiriö, jonka arvellaan kestävän 31.3.2022 saakka.

Fimea on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan korvaavalle Multimast Dry Cow -valmisteelle (vaikuttavat aineet bentsyylipenisilliiniprokaiini, penetamaattihydrojodidi ja neomysiinisulfaatti).

Valmistetta on saatavilla tukusta (Prevett Oy).Toista myyntiluvallista umpeenpanovalmistetta, Orbenin retardia, on saatavilla tukusta, ja Fimean saamien tietojen mukaan valmistetta maahantuodaan uusi erä helmikuun alussa. 

Lue lisää aiheesta

Erityisluvallisten valmisteiden luettelot (Fimea)

Helsingin yliopiston ohje eläinlääkäreille umpeenpanokäytännöistä häiriötilanteessa (pdf)

Fimean uutinen 31.12. 2021

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike