Uutiset-näyttösivun murupolku

Kuinka varmistetaan lääkehoidon teoriaosaaminen?

11.6.2024

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työryhmä on laatinut kansallisen suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, jotka ovat hankkimassa lääkehoidon teoriaosaamisen varmistamisen järjestelmää. 

Tämä suositus keskittyy lääkehoidon teoriaosaamisen varmistamiseen laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä niille sosiaalialan ammattihenkilöille, joiden tutkintoon on sisältynyt vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaava lääkehoidon koulutus. Tässä suosituksessa ei oteta kantaa siihen, kuinka organisaatiossa varmistetaan työntekijän käytännön lääkehoidon osaaminen suhteessa työntekijän työnkuvaan.   

Suositus pohjautuu Turvallinen lääkehoito -oppaaseen

Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto, 2021) ohjaa työnantajaa varmistamaan työntekijän lääkehoidon osaamisen ennen kuin työntekijä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Osaamisen varmistamisen vaatimuksiin vaikuttaa työntekijän koulutus ja työhön sisältyvät lääkehoidon tehtävät. 

Osaamisen varmistamiseen sisältyy teoriamateriaalin lukemisen jälkeen teoriaosaamisen varmistaminen (esim. tenteillä) ja käytännön osaamisen varmistaminen (esim. näyttökokeilla). Vaativan lääkehoidon osalta työntekijän tulee käydä lisäkoulutus ennen teoria- ja käytännön osaamisen varmistamista. 

Huomioitavaa teoriaosaamisen varmistamisen järjestelmää hankittaessa

Suositus sisältää 

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työryhmä työn kuvauksen suosituksen laadinnassa,
  • Liitteen 1, joka on arviointityökalu oman organisaation lääkehoidon teoriaosaamisen tarpeen arviointiin sekä 
  • Liitteen 2, joka on arviointityökalu lääkehoidon teoriaosaamisen varmistamisen järjestelmän sisällön arviointia varten. 

Suosituksen pohjaksi työryhmä tutustui seitsemään, vuonna 2022 tiedossa olleeseen osaamisen varmistamisen järjestelmään. Lääkehoidon teoriaosaamisen varmistamisen järjestelmien sisällöissä, laajuuksissa ja käsittelytavoissa oli vaihtelua. Tämä on hyvä tiedostaa, kun organisaatio lähtee valitsemaan itselleen sopivaa järjestelmää. Työryhmä ei ole arvottanut suosituksessaan järjestelmiä keskenään, koska päätös järjestelmän hankkimisesta tulee perustua organisaation omiin tarpeisiin.

Järjestelmien tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden osaaminen, ei toimia heidän ainoana koulutusmateriaalinaan. Organisaation tulee määritellä myös lääkehoitosuunnitelmassa, miten työntekijöiden lääkehoidon käytännön osaaminen varmistetaan.

Suositus julkaistaan myös ruotsiksi myöhemmin.

Tutustu: Lääkehoidon teoriaosaamisen varmistaminen: Kansallinen suositus (pdf)

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto

Lisätietoja antaa

  • Lääkeinformaatioverkoston Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työryhmän puheenjohtaja Katri Melto-Ojalainen, lääkitysturvallisuusasiantuntija, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, p. 040 651 1480. Sähköposti on muotoa [email protected].
  • Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston koordinaattori Päivi Kiviranta, kehittämisasiantuntija, Fimea, p. 029 522 3522. Sähköposti on muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike