Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkebarometri 2019 -kysely on toteutettu

27.11.2019

Lääkebarometri 2019 -kyselyn aineisto on saatavilla Fimeasta erillisellä käyttölupahakemuksella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen sekä suunnittelu- ja selvitystehtäviin. Aikaisemmin toteutettujen Lääkebarometrien (2015 ja 2017) aineistot ovat saatavilla tieteelliseen tutkimuskäyttöön.

Lääkebarometri 2019 -kyselyn tavoitteena oli selvittää kansalaisten mielipiteitä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä mieltä kansalaiset ovat lääkkeiden ostopaikoista, rokotteista ja lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä (n=2104, vastausprosentti 19,8). Kyselyyn vastaajat ovat otos 18–79-vuotiaista suomalaisista.

Lääkebarometri tuottaa tietoa suomalaisesta väestöstä

Lääkebarometri 2019 -julkaisussa kuvataan kyselyn aineistonkeruu ja tarkastellaan kyselyaineiston edustavuutta suhteessa väestöön.

Tutkimusaineistossa naiset ovat hieman yliedustettuna suhteessa väestöön. Aineisto edustaa väestöä hyvin keski-ikäisessä ja tätä vanhemmassa väestössä ja heikommin nuoremmissa ikäryhmissä. Tutkimusaineistossa työttömät ovat aliedustettuina, mutta eläkeläiset edustavat väestöä hyvin. Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat kyselyssä yliedustettuina ja matalasti koulutetut aliedustettuina suhteessa väestöön.

Lääkebarometri toteutetaan joka toinen vuosi

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Kysely on toteutettu vuosina 2015 ja 2017. Barometri täydentää rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä.

Käyttöluvan hakeminen Lääkebarometri-aineistoihin on ohjeistettu Fimean verkkosivulla. Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan erillinen sopimus.

Lue lisää

Ohjeet Lääkebarometri -aineistojen hakemiselle

Lääkebarometri 2019. Aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 8/2019 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike