Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkehoidon päivä jatkuu osana Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintaa

26.4.2021

Vuodesta 2012 lähtien vuosittain järjestettyä lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistä lääkehoidon teemapäivää on kuluvana vuonna vietetty poikkeusoloissa. Fimean lopetettua teemapäivän suunnittelun koordinoinnin, on tapahtuman jatkamista mietitty vuoden aikana sidosryhmien kesken.

Lääkkeen käyttäjät ovat teemapäivän keskeisenä kohderyhmänä

Fimean koolle kutsumassa avoimessa keskustelutilaisuudessa 22.4.2021 linjattiin, että Lääkehoidon päivän suunnittelua ja toteutusta jatketaan Kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa, joka on olemassa oleva, moniammatillinen ja aktiivinen lääkealan verkosto.

Lääkeinformaatioverkoston ja uuden kansallisen Lääkeinformaatiostrategian 2021–2026 toiminnan keskiössä on lääkkeen käyttäjä. Strategian yhtenä toimenpiteenä on ”jatkaa järkevän lääkehoidon edistämistä vuosittain viikolla 11, esimerkiksi eri kohderyhmille järjestettävien tilaisuuksien avulla”.

Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmään voi edelleen tulla mukaan – kokous 4.6.2021

Lääkehoidon päivän suunnittelua ja toteutusta varten perustettava uusi suunnitteluryhmä toimii luontevasti osana ”Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen” -kokonaisuuden alla. Suunnitteluryhmään voivat halukkaat edelleen tulla mukaan, vaikka ei olisikaan varsinaisena jäsenenä Lääkeinformaatioverkostossa.

Kokouksessa valittiin suunnitteluryhmälle puheenjohtajaksi Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista, ja varapuheenjohtajaksi Hanna Kauppinen, Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitokselta.

Suunnitteluryhmä kokoontuu ideoimaan toimintaansa ja päättämään ensi vuoden teemasta 4.6.2021 klo 9–11. Lääkehoidon päivän suunnittelusta kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä Elina Ottelaan (yhteystiedot alla).

Materiaalia on paljon jo valmiina hyödynnettäväksi

Lääkehoidon päivän materiaaleja ja laadukkaan lääkeinformaation tueksi luotuja aineistoja on paljon jo valmiina hyödynnettäviksi edelleen. Suunnitteluryhmässä lähdetään laatimaan viestintäsuunnitelmaa, jonka kautta on tarkoitus löytää yhtenäinen viestintätapa. Mahdollisia viestintäkanavia ovat lääkeinformaatioverkoston käytössä olevat Tunne lääkkeesi -Facebook-sivu ja Innokylä.

Lisätietoja antavat:

Elina Ottela, asiantuntija, HTM, SuPer, [email protected]

Hanna Kauppinen, opetusproviisori, FaT, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, [email protected]

Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522, [email protected]

 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike