Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääketietovarannon jatkotyö on käynnistynyt

18.3.2021

Osana pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista lääkeasioiden uudistusta, Fimea tuotti viime vuonna lääketietovarannon selvityksen. Selvitys kuvastaa pitkäaikaista lääkevalmisteen tiedon kehityshistoriaa ja lähivuosien uudistamistarpeita. Tavoite on saada lääkevalmisteen tieto paremmin käytettäväksi ja hyödynnettäväksi sekä lääkkeen käyttäjien, ammattihenkilöiden että muiden osapuolten tarkoituksiin. Samalla edistetään tiedon käyttöä mm. ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin.

Selvityksen lopputuloksena STM käynnisti lääketietovarannon toteutuksen tarkemman määrittelyn ja suunnittelun maaliskuun 2021 alussa. Fimea toteuttaa jatkotyön 1.3.-31.10.2021 yhteistyössä viranomaistoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Jatkotyössä täydennetään aiemman selvityksen tietopohjaa lääketietovarannon kehitystyön toimeenpanosta.

Jatkotyön tuloksena Fimea luovuttaa STM:lle lääketietovarannon toimintamallikuvauksen sekä puuteanalyysin, jossa verrataan nykytilaa ja lääketietovarannon tavoitetilaa. Samalla tarkennetaan mm. lääketietovarannon tietosisältöä sekä siihen liittyvien toimijoiden tehtäviä ja vastuualueita tiedon tuottamisessa, siirtämisessä ja ylläpidossa. 

Jatkotyöhön kutsutaan mukaan keskeiset sidosryhmät

Jatkotyötä varten Fimea kokoaa asiantuntijapoolin Fimean, Kelan, THL:n ja Hilan asiantuntijoista, jotka työskentelevät erilaisten lääkevalmisteen tietojen ja -tietovarantojen parissa.

Kansallisen lääketietovarannon kehittämisen kannalta keskeisiä ovat mm. tuoteinformaatiot, apteekki-, asiakas- ja potilastietojärjestelmissä käytettävät lääkevalmisteen tiedot, saatavuustiedot, muut dokumentit (esim. erilaiset tiedotteet, määräykset ja lääketurvaan liittyvät dokumentit), kulutustiedot, varastosaldot, sairaalalääkkeiden hinnat, kuvat ja videot sekä ympäristö- ja riskilääkeluokitukset.

Keskeiset sidosryhmät kutsutaan mukaan työryhmätyöskentelyyn sekä validoimaan ja kommentoimaan jatkotyön tuloksia julkisen kommentoinnin avulla. Tarvittaessa järjestetään erilisiä focus group -keskusteluja. Näistä tiedotetaan erikseen työskentelyn edetessä.

Lue lisää:

Lääketietovarannon selvitys

Lääkeasioiden uudistus

Lisätietoja:

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen),
p. 0295 163 600

Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, Fimea (lääketietovarannon jatkotyö), p. 029 522 3517

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike