Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääketietovarannon toimintamalli tarkentunut

19.11.2021

Lääketietovarannon selvityksen kuvaamia keskitetyn lääketietovarannon lähtökohtia on syvennetty kesän ja syksyn 2021 aikana. Toteutuessaan kansallinen lääketietovaranto tarkoittaisi yhteistä tietovarantoa, johon koottaisiin eri viranomaisten tehtäviin ja palveluihin liittyviä tietoaineistoja lääkevalmisteista, kasvirohdosvalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista.

Fimealle vastuutetussa työskentelyssä tarkennettiin kansallisen lääketietovarannon toimintaedellytyksiä yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Jatkotyö painottui erityisesti lääketietovarannon ensisijaisiin tietosisältöihin ja niissä havaittuihin kehittämistarpeisiin sekä eri toimijatahojen tehtäviin tiedon tuottamisessa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä. 

Lääketietovarannon toimintaedellytysten selvittäminen ja lääkevalmisteeseen liittyvien nykytilanteeseen pohjautuvien kehittämistarpeiden kirkastaminen sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön lääkeasioiden uudistus -hankkeeseen. Hankkeen tiedonhallinnan osakokonaisuudessa kehittämisen tavoitteena on tukea tiedonhallinnan keinoin lääkevalmisteen tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä on keskustellut lääketietovarannon jatkotyön esiin nostamista kehittämisnäkymistä.

Työskentely jatkuu seuraavassa vaiheessa lääketietovarannon ratkaisukuvauksen sekä kustannushyötyarvioinnin osalta. Tavoitteena on tuottaa selkeä tietopohja kansalliseen päätöksentekoon lääkevalmisteen tietojen kehittämisestä lähivuosina ja pitkällä tähtäimellä.

Lue lisää:

Lääketietovarannon jatkoselvitys: Lääketietovarannon toimintaedellytykset valtakunnallisena palveluna (Julkaisuarkisto Valto)

Lääkeasioiden uudistus (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Sosiaali terveysminiseriön verkkouutinen 19.11.2021: Lääketietovarannon toimintamalli tarkentunut

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, Fimea, p. 0295 223 517, [email protected] (lääketietovarantoselvitys)
  • Riikka Vuokko, STM, p. 0295 163 600, et[email protected] (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen)

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike