Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkevalmistekomitea ja Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea kokoontuivat yhdessä Helsingissä

30.10.2019

Euroopan lääkeviraston alaiset tieteelliset komiteat, Lääkevalmistekomitea (CHMP) ja Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC), kokoontuivat Helsingissä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokoukseen 21.–23.10.2019. Osa kokouksesta järjestettiin strategisena yhteiskokouksena.

Avauspuheessa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen korosti Suomen tavoitteita kestävästä terveys- ja lääkepolitiikasta, lääkeinnovaatioista ja niiden varhaisesta saatavuudesta sekä rationaalisesta lääkehoidosta ja tehokkaista prosesseista. Yhteiskokouksen varsinaisia teemoja olivat tehokkaat prosessit, rationaalinen lääkehoito ja lääkkeen käyttö sekä innovaatiot ja innovaatioiden varhaisen saatavuuden parantaminen. Fimean johtaja ja EU Innovation Network -verkoston puheenjohtaja Esa Heinonen käsitteli puheenvuorossaan heinäkuussa pidetyn INNO-kokouksen tuloksia. Lisäksi käsiteltiin biosimilaarilääkkeitä, niiden käyttöä ja tulevaisuuden haasteita.

Monikansalliset arviointitiimit ovat tuoneet tehokkuutta asiantuntijaresurssien käyttöön

Lääkevalmistekomitea jatkoi omassa sessiossaan tehokkaat prosessit- teeman käsittelyä. Monikansalliset arviointitiimit ovat aikanaan Suomen aloitteesta vuonna 2012 käyttöön otettu käytäntö, joka tarjoaa pienille jäsenmaille parempia mahdollisuuksia osallistua keskitetyn arviointitehtäviin silloinkin, kun asiantuntijaresursseja on suuria jäsenmaita rajoitetummin käytettävissä. Tämä tehostaa myös asiantuntijuuden parempaa hyödyntämistä koko EU:n alueella. Arviointiprosessien kokonaisvaltainen ja jatkuva laadun kehittäminen on myös Euroopan lääkeviraston ja jokaisen arviointitiimin jäsenen keskeinen tavoite. Tavoitteeseen pääsemistä tukee esimerkiksi ns. vertaisarviointi -prosessi. Monia muitakin prosesseihin liittyviä asioita oli keskusteltavana.

Rationaalinen lääkehoito sekä raskauden ja imetyksen aikainen lääkehoito teemoina esillä

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean jäsenet syventyivät puolestaan lääkkeiden rationaaliseen käyttöön sekä raskauden ja imetyksen aikaisen lääkityksen lääketurvallisuuteen. Pohdittiin myös keinoja tehostaa käytäntöjä sekä komitean omassa että yhteistoiminnassa muiden komiteoiden kanssa.

Lue lisää:

Lääkevalmistekomitea CHMP (in English)

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea PRAC (in English)
 


 

Lisätietoja antaa

  • Outi Mäki-Ikola, koordinoiva ylilääkäri, CHMP-edustaja, p. 029 522 3398
  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, PRAC-edustaja, p. 029 522 3455
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike