Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet - Fimea selvitti saatavuushäiriöiden kehitystä ja taustatekijöitä

16.5.2022

Lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt ovat merkittävästi lisääntyneet viime vuosina ja aiheuttavat ongelmia niin lääkkeiden käyttäjille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. COVID-19-pandemia on lisännyt saatavuushäiriöitä, mutta se on myös korostanut entisestään varautumisen sekä lääkkeiden reaaliaikaisten saatavuustietojen tärkeyttä.

Fimean tekemän selvityksen tarkoituksena oli tarkastella lääkkeiden saatavuutta ja saatavuushäiriöiden kehitystä Suomessa viime vuosina. Lisäksi selvityksessä pyrittiin tuomaan esiin saatavuushäiriöiden taustalla olevia syitä.

Lääkkeiden saatavuustilannetta voidaan kuvata erilaisin mittarein

Lääkkeiden saatavuustilannetta voidaan kuvata paitsi lääkeyritysten tekemien saatavuushäiriöilmoitusten avulla, myös Fimean myöntämien velvoitevarastoinnin alituslupien, erityislupien ja poikkeuslupien avulla.

- Näiden lupamenettelyjen tarkoituksena on lääkehuollon jatkuvuuden turvaaminen, kun lääkevalmisteella on saatavuushäiriö tai myyntiluvallista lääkevalmistetta ei ole markkinoilla, kertoo ylitarkastaja Julia Lehtinen Fimeasta.

Saatavuushäiriöiden taustalla on moninaisia syitä

Lääkevalmisteiden tuotantoon liittyvät syyt ja lisääntynyt kysyntä ilmoitettiin vuonna 2021 tärkeimmiksi saatavuushäiriöitä aiheuttaviksi tekijöiksi. Lisäksi lääkevalmistuksen keskittyminen kolmansiin maihin sekä lääkkeiden toimitusketjun pirstaloituminen ympäri maailmaa lisäävät saatavuushäiriöiden riskiä. Eniten saatavuushäiriöitä on viime vuosina raportoitu hermostoon vaikuttavista lääkkeistä, kuten kipu- ja psyykenlääkkeistä sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä.

Fimea työskentelee aktiivisesti lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi

Suomi on osa globaalia lääkemarkkinaa ja hyvin riippuvainen lääkkeiden maahantuonnista.

- Fimea tekee aktiivista yhteistyötä lääkealan toimijoiden sekä muiden EU- ja ETA-maiden lääkeviranomaisten kanssa lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi. Tärkeää olisi myös päästä puuttumaan saatavuushäiriöiden juurisyihin, jolloin niitä olisi mahdollista ennaltaehkäistä paremmin, toteaa ylitarkastaja Julia Lehtinen.

Lue lisää

Lääkkeiden saatavuus Suomessa - Katsaus lääkkeiden saatavuushäiriöihin

Lisätietoja antaa

  • Julia Lehtinen, ylitarkastaja, p. 029 522 3288
  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike