Uutiset-näyttösivun murupolku

Luettelo tuotantoeläimille määrätyin ehdoin käytettävistä lääkeaineista on poistettu

8.3.2023

Luettelo lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä on poistettu Fimean verkkosivuilta. Eläinlääkeasetuksen 2019/6 soveltamisen myötä eläinlääkärillä on aiempaa suurempi vapaus ja vastuu toteuttaa kaskadiperiaatteita eläinlääkinnässä tuotantoeläimille (artikla 113). Eläinlääkeasetus on unionissa sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämän vuoksi on luovuttu kansallisesta vaatimuksesta, jonka mukaan kaikkien tuotantoeläimille käytettävien lääkevalmisteiden tai lääkeaineiden tuli olla Suomessa tuotantoeläinkäyttöön hyväksyttyjä.

Kun eläinlääkäri käyttää lääkevalmistetta tuotantoeläimelle, kaskadikäytön edellytyksenä on, että lääkkeen sisältämien farmakologisesti vaikuttavien aineiden on oltava sallittuja asetuksen MRL-asetuksen (EY) N:o 470/2009 nojalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eläinlääkärin tulee itse olla selvillä, onko lääkevalmisteen vaikuttaville aineille asetettu jäämien enimmäismäärä (MRL).

Fimeaan voi olla yhteydessä erityisluvan saamiseksi, mikäli tuotantoeläimelle tarvitaan käyttöön jotain luettelossa ollutta ainetta tai lääkevalmistetta, jota muutoin ei ole saatavilla. Eläinlääkärit voivat osoittaa erityislupiin liittyvät kysymykset osoitteeseen erityisluvat.elaimille(at)fimea.fi.

Lisätietoja antaa

  • Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3330
  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike